Gode eksempler

Her finner du gode eksempler på skilttavler, brosjyrer, og annet materiell som lages. Målet er å vise tydeligere hvordan profilen i praktisk kan anvendes på ulike flater.

Temaplakat for Moskusstien på Dovrefjell

Moskusstien er et kanaliseringstiltak på Dovrefjell. Det er en merkbar øking i folk som ønsker å se Moskus, og dersom økningen fortsetter vil vi oppleve uønskede situasjoner i møtet mellom mennesker og moskus. I tillegg har området utfordringer knyttet til villreinens trekk og fjellrevhi. Målet med tiltaket er å gi god informasjon om farene ved å gå for nært moskus, og samtidig sørge for at de som ønsker å gå i området holder seg på en bestemt sti som er godt markert.