Veiledere

Besøksforvaltning i verneområder

Denne veilederen for skal være et verktøy for å oppnå en god prosess i arbeidet med besøksforvaltningi norske verneområder.

Utvikling av kart

Dette er en veileder for utvikling av kart for merkevaren Norges nasjonalparker. Kart er en viktig del av den nye merkevaren og vil bli brukt aktivt, både for å dekke et informasjonsbehov, men også for å ta besøksstrategiske grep. 

Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser

Denne veilederen gir råd og føringer om hvordan brukerundersøkelser skal gjennomføres i norske verneområder

Innfallsporter

Denne veilederen skal være et praktisk hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten for verneområder ved prosjektering av informasjonspunkt, startpunkt eller utkikkspunkt i en innfallsport. 

Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven

Denne veilederen inneholder en omtale av de ulike verneformene ved områdevern etter naturmangfoldloven kap. V, og saksbehandlingsregler ved opprettelse av verneområder. Veilederen gir også retningslinjer for utforming av verneforskrifter og regulering av ulike brukerinteresser, avgrensning av verneområder og erstatning ved opprettelse av verneområder.