Kartplakat

Kartplakaten er en plakat hvor kartet er hoveddelen av plakaten. Den skal benyttes av nasjonalparkene, og andre området med et stort kartbehov. Kartplakaten skal alltid ha tre språk; norsk engelsk og tysk. Tysk kan erstattes av samisk i de områdene hvor det er aktuelt.

Generelle føringer

Unngå kniping av bokstaver. Det er vanskeligere å lese dersom bokstaver flyter sammen eller står langt fra hverandre.

Tekst skal ha venstrestilt marg og ujevn høyremarg. Et forutsigbart startpunkt, linje etter linje, og jevn ordfordeling er enklere å lese for personer med nedsatt syn eller kognitive funksjonshemninger.

Sørg for god kontrast mellom bakgrunn og tekst. God kontrast er vesentlig for personer med nedsatt syn.

Unngå understreking og skrift i kursiv. Det svekker lesbarheten.

Versaler (store bokstaver) kan benyttes til begynnelsesbokstaver og korte ord, lange ord er vanskelige å lese i versaler.

Fleksibel bruk

Informasjonspunktene er bygget på et fleksibelt gridsystem (bokser og kolonner) med utgangspunkt i standardformatet 1000×700 mm. Det er tre ulike størrelser innenfor systemet; Standard 1000×700 mm, en halvvariant av denne på 500×700 mm og et A3 format. Malene finnes i både stående og liggende formater.

Layouten for informasjonsplakatene er basert på et grid som deler flaten inn i fire ulike moduler: tittel og kart, ingress om nasjonalparken, kartinformasjon, og en fleksibel modul som kan dekke behovet til den enkelte aktør.

Malen for informasjonspunktet er designet for å kunne benyttes av både nasjonalparker, besøkssenter og nasjonalparklandsbyer og -kommuner.  Det er derfor lagt opp til fleksibilitet i alt innhold. Kartet, i samspill med en inspirerende ingress, danner grunnlaget for informasjon fra samtlige aktører. Ut over det kan flaten fylles etter behov.

For øvrige verneområder med mindre kartbehov er det naturlig å benytte mal for temaplakat.

Det finnes et sett ulike fleksible modulmaler som kan benyttes; bruk av bilder, visning av alle Norges nasjonalparker i kart, tekstoppsett med informasjon om f. eks. ferdselsregler eller annet.

Stor informasjonsplakat 1000 x 700 mm

Bruksområde: Utenfor nasjonalparken ved et definert startpunkt, informasjonspunkt eller utkikkspunkt, ved et besøkssenter eller inne i en nasjonalparklandsby. Informasjon om verneområdet, besøkssenteret eller landsbyen. Gjerne ved en parkeringsplass, busstopp eller andre naturlige steder hvor brukerne naturlig oppsøker informasjonen.

Kartstørrelser

Liggende format, bredde 627 mm x høyde 402 mm
Stående format, bredde 707 mm x høyde 442 mm

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).

Størrelse skilt: 1250×2000 mm / 950×2000 mm

Base: Cortenstål 20 mm

Front: 5 mm herdet glass eller aluminium med trykket eller lakket overflate

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken,  for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

Liten informasjonsplakat 700x500 mm

Bruksområde: Utenfor nasjonalparken ved et definert startpunkt, informasjonspunkt eller utkikkspunkt, ved et besøkssenter eller inne i en nasjonalparklandsby. Informasjon om verneområdet, besøkssenteret eller landsbyen. Gjerne ved en parkeringsplass, busstopp eller andre naturlige steder hvor brukerne naturlig oppsøker informasjonen.

Kartstørrelser:

Liggende format, bredde 440 mm x høyde 287 mm
Stående format, bredde 506 mm x høyde 313 mm

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).

Størrelse skilt: 750×2000 mm / 950×2000 mm

Base: Cortenstål 20 mm

Front: 5 mm herdet glass eller aluminium med trykket eller lakket overflate

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken,  for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

Informasjonsplakat A3

Bruksområde: På små steder hvor de øvrige blir for store/prangende kan dette lille skiltet i A3 være nyttig.

Kartstørrelser:

Liggende format, bredde 266 mm x høyde 163 mm
Stående format, bredde 303 mm x høyde 201 mm

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).


Størrelse skilt: 397×520 mm / 520×397 mm

Base: Cortenstål 20 mm

Front: 5 mm herdet glass eller aluminium med trykket eller lakket overflate