Kartplakat

Kartplakaten er en plakat hvor kartet er hoveddelen av plakaten. Den skal benyttes av nasjonalparkene, og andre området med et stort kartbehov. Kartplakaten skal alltid ha tre språk; norsk, engelsk og tysk. Tysk kan erstattes av samisk i de områdene hvor det er aktuelt.

Stor informasjonsplakat 1000 x 700 mm

Bruksområde: Utenfor nasjonalparken ved et definert startpunkt, informasjonspunkt eller utkikkspunkt, ved et besøkssenter eller inne i en nasjonalparklandsby. Informasjon om verneområdet, besøkssenteret eller landsbyen. Gjerne ved en parkeringsplass, busstopp eller andre naturlige steder hvor brukerne naturlig oppsøker informasjonen.

Kartstørrelser:

Liggende format, bredde 627 mm x høyde 402 mm.
Stående format, bredde 707 mm x høyde 442 mm

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).


Plakaten er utarbeidet for å passe til bruk på stort informasjonspunktskilt. Kan også brukes uavhengig av skiltet.

Liten informasjonsplakat 700x500 mm

Bruksområde: Utenfor nasjonalparken ved et definert startpunkt, informasjonspunkt eller utkikkspunkt, ved et besøkssenter eller inne i en nasjonalparklandsby. Informasjon om verneområdet, besøkssenteret eller landsbyen. Gjerne ved en parkeringsplass, busstopp eller andre naturlige steder hvor brukerne naturlig oppsøker informasjonen.

Kartstørrelser:

Liggende format, bredde 440 mm x høyde 287 mm.
Stående format, bredde 506 mm x høyde 313 mm.

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).


Plakaten er utarbeidet for å passe til bruk på lite informasjonspunktskilt. Kan også brukes uavhengig av skiltet.

Informasjonsplakat A3

Bruksområde: På små steder hvor de øvrige blir for store/prangende kan dette lille skiltet i A3 være nyttig.

Kartstørrelser:

Liggende format, bredde 266 mm x høyde 163 mm.
Stående format, bredde 303 mm x høyde 201 mm

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).


Plakaten er utarbeidet for å passe til bruk på A3 informasjonspunktskilt. Kan også brukes uavhengig av skiltet.

Godt eksempel på bruk av kartplakat

To nasjonalparker som avsender på samme plakat

I de tilfellene hvor to nasjonalparker er avsender på samme plakat lager man en tilpasset logo hvor begge navnene er representert under ett logosymbol. Se eksempel på bilde til høyre.