Flagg/vimpler besøkssenter

Maler for flagg finnes i tre størrelser:

Lite: 530×2000 mm

Medium: 800×3000 mm

Stort: 1060×4000 mm

Bruksområde: Utenfor autorisert besøkssenter for å markere ankomst til et besøkssenter, sikre synlighet fra vei og markere tilknytning til merkevaren for øvrig.

På flagg og vimpler for besøkssenter, benyttes landskapskurve i profilfargen mosegrønn sammen med logo for senteret. Kun en av de fire landskapskurvene skal benyttes, senteret kan selv velge hvilken.

Besøkssentrene anbefales å produsere minimum tre flagg på språkene norsk, engelsk og tysk. I områder med samiske språkbehov, skal dette reflekteres på flagg/vimpler.