Gode eksempler

Her finner du gode eksempler på skilttavler, brosjyrer, og annet materiell som lages. Målet er å vise tydeligere hvordan profilen i praktisk kan anvendes på ulike flater.

Temaplakat for Moskusstien på Dovrefjell

Moskusstien er et kanaliseringstiltak på Dovrefjell. Det er en merkbar øking i folk som ønsker å se Moskus, og dersom økningen fortsetter vil vi oppleve uønskede situasjoner i møtet mellom mennesker og moskus. I tillegg har området utfordringer knyttet til villreinens trekk og fjellrevhi. Målet med tiltaket er å gi god informasjon om farene ved å gå for nært moskus, og samtidig sørge for at de som ønsker å gå i området holder seg på en bestemt sti som er godt markert.

Feltjakker til nasjonalparkforvaltere

Reinheimen nasjonalpark har produsert feltjakker til forvalterne. Her ser vi et godt eksempel på plassering og bruk av logo.