Nyheter

Norges nasjonalparker på nett

Vi er i gang med å se på hvordan nasjonalparkene skal fremstå mest mulig ryddig for omgivelsene på nett. Flere av nasjonalparkene har allerede utviklet egne nettsider, mens andre har planer om dette.

Skiltmaler for nasjonalparklandsby- og kommune

Nasjonalparkkommunene blir fortløpende inkludert som aktører under merkevaren Norges nasjonalparker når de nå etterhvert oppfyller de nye kriteriene for autorisasjon. Da vil vi også inkludere kommunene mer i denne designmanualen, slik at spesifikke produkter og skiltmaler for dem også vil komme på plass i første del av 2019.

Veilederen for merkevarekart er revidert

Den nye utgaven av veilederen for merkevarekart inneholder oppdaterte spesifikasjoner for produksjon av kart under merkevaren. Husk at du i designmanualen finner gode eksempler på ulike kartprodukter under merkevaren.

Nye brosjyrer for nasjonalparkene

Vi er i gang med å lage brosjyrer for de fire pilotene Jotunheimen, Hallingskarvet, Rondane og Varangerhalvøya nasjonalparker. Flere områder har også besøksstrategiene klare nå, og kan gå i gang med å lage brosjyrer sammen med Miljødirektoratet.

Besøksstrategier finner du nå i designmanualen

Nå finner du eksempler og veiledningsmateriell på besøksstrategier i designmanualen. Eksemplene er både fra nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater. Vi håper dette vil inspirere og hjelpe dere i å utarbeide din egen besøksstrategi.

Ny veileder om kart er nå lansert!

Kart er en viktig del av den nye merkevaren Norges nasjonalparker og vil bli brukt både for å dekke et informasjonsbehov, men også for å ta besøksstrategiske grep. Informasjon er et verktøy for å lede folk inn i områder som tåler det, og vekk fra de områdene som ikke tåler det, basert på eksisterende eller ny kunnskap om området.

Webnytt

Svært mye av vår kommunikasjon foregår på nett, og det er også gjerne første ledd i den såkalte kundereisen. Vi skal derfor ta på alvor hvordan vi kommuniserer i de ulike kanalene. 

Nyhetsbrev 4

Våre første nyhetsbrev ble sendt ut som PDF. Her kan du laste ned PDF-filen.

Nyhetsbrev 3

Våre første nyhetsbrev ble sendt ut som PDF. Her kan du laste ned PDF-filen.

Nyhetsbrev 2

Våre første nyhetsbrev ble sendt ut som PDF. Her kan du laste ned PDF-filen.