Kartillustrasjon

Av og til kan du ha behov for å lage noe annet, og enklere enn et merkevarekart. Det kan være pedagogiske behov, og andre behov for en enklere illustrasjon. Nedenfor finner du eksempler på kartillustrasjoner som har blitt laget. 

Varderekka over Sognefjellet

For temaplakaten som står på Sognefjellet så vi behovet for å lage en spesifikk illustrasjon for dette, langt enklere visuelt enn et merkevarekart. Det betyr at vi stripper kartet for det meste av informasjon annet enn akkurat det vi snakker om, i dette tilfellet de to rekkene med varder.

Hystad naturreservat

Fantesteinvannet på Sognefjell