Visuelt uttrykk

Ikoner

Her kan du laste ned alle ikoner og ikonforklaringer på norsk, nynorsk, engelsk og tysk.

Symbolfonter

Symbolfontene kan brukes fritt og kombineres med de som ligger i ikonsettet som er utviklet under merkevaren.

Scroll helt nederst, der finner du en zippet mappe under overskriften "truetype symbolfonter".

Maske rundt verneområde

Masken lages ved å klippe med verneområdet i en flate og gjøre restflaten transparent hvit. Slik duser man ut området utenfor vernet. Masken legger man over bakgrunnskartet. Kartlag som samferdsel, kanskje vann, og stedsnavn kan igjen løftes over masken.

Masken kan lages slik i ArcGIS:

For ytre avgrensning kan man bruke fylket eller Norge som flate, f.eks. ADM_enhet_Norge_Fylke_Flate. Så bruker man verktøyet "Dissolve" for å gjøre alt til en flate. Man kan løse opp kartlaget på egenskapen type. Deretter bruker man verktøyet "Erase" og klipper bort verneområdet. Nå sitter man igjen med området utenfor verneområdet og kan gjøre denne flaten transparent, vi har brukt 60% hvit.

Farger på vernelinjer

Grensene for de fremhevede verneområdene skal være tydelige og tegnet med ulike farger avhengig av typen vern.

Verneområder som ønskes vist utenfor interesseområdet kan vises med en tynnere font. Vernegrensene gis strektykkelse etter følgende oppsett: 

  • Nasjonalpark vises med tykkere linje.
  • Nabo-nasjonalpark vises med en tynnere linje og samme fargekode.
  • Naturreservat vises med en tynnere linje.
  • Annet verneområde vises med en tynnere linje.


Verneformene fargesettes basert på følgende fargekoder:

SignaturVerneformC-M-Y-KR-G-BWeb
GrønnNasjonalpark1-0-0,6-0,570-109-44100-57-83-0
Lys grønnLandskapsvernområde0,4-0-0,5-0,2102-188-9060-26-65-0
RødNaturreservat0-1-1-0,4153-0-040-100-100-0
OransjeMarint verneområde0-0,5-0,87-0,86233-109-319-57-88-0