Infoplakat

Hvis du skal sette opp skilt inne i verneområdet, eller på steder hvor de største skiltene blir en utfordring, har du et alternativ her.

Infoplakat

Inne i verneområdene er det ikke tilrådelig å benytte store installasjoner, som cortenstativene er. Dette handler både om estetikk og muligheten til frakt/ fundamentering samt graden av inngrep i naturen. Dette kan også være tilfelle i randsonen, ved infrastruktur, i enkelte tilfeller.

Disse plakatene og stativene skal ikke erstatte de store, men supplere den totale skiltingen i et område, i tilfeller hvor dette er naturlig. Det betyr ikke at de skal stå sammen. I likhet med alle plakater så kan også denne varianten settes opp på vegg, berg etc. i de tilfellene hvor kvaliteten er tilfredsstillende, og det er lov i henhold til verneforskrift.

Det er mulig å benytte malen for temaplakat på disse stativene, men for de som ønsker en plakat med et mer dempet uttrykk, har vi utarbeidet disse malene i grå, og også med en spalte i stedet for to, som sikrer lesbarhet på en mindre flate.

Infoplakat finnes i to størrelser; 210×297 mm. og 210x420 mm. Det er også mulig å skalere opp til A3 hvis det er ønskelig. Infoplakatene brukes når du vil informere om spesifikke temaer og arter.

Infoplakaten er basert på gridsystemet som er i alle plakater for Norges nasjonalparker, og består av felt med logo og overskrift øverst, neste del er tekst og nederst er det plass til foto. For det største formatet er det mulig å bruke to foto. For engelsk tekst kommer hovedoverskriften sammen med øvrig engelsk tekst.

Tekststørrelse og mengde tekst som ligger i malene er tilpasset for å sikre lesbarhet fra ulik avstand. Malene er tilrettelagt for informasjon på norsk og engelsk. I områder hvor det er naturlig, må samisk prioriteres, i tillegg til norsk og engelsk. Det benyttes da samme fontstørrelser som for engelsk tekst.

NB! Det skal benyttes foto, og ikke illustrasjoner eller tegninger på infoplakatene. Det er viktig å tilstrebe høy kvalitet og relativt lik standard og uttrykk på bildene som brukes.