Kartplakat

Kartplakaten er en plakat hvor kartet er hoveddelen av plakaten. Den skal benyttes av nasjonalparkene, og andre området med et stort kartbehov. Kartplakaten skal alltid ha tre språk; norsk, engelsk og tysk. Tysk kan erstattes av samisk i de områdene hvor det er aktuelt.

På lokaliteter hvor det er utfordringer med aktivitet utover det som vernereglene eller andre relevante regelverk tillater, kan det være aktuelt å legge til informasjon om Miljødirektoratets varslingstjeneste som formidler tips og varsler til lokalt SNO. Bruk av denne informasjonen må skje i samråd med lokalt SNO.

Stor informasjonsplakat 1000 x 700 mm

Bruksområde: Utenfor nasjonalparken ved et definert startpunkt, informasjonspunkt eller utkikkspunkt, ved et besøkssenter eller inne i en nasjonalparkkommune. Informasjon om verneområdet, besøkssenteret eller nasjonalparkkommunen. Gjerne ved en parkeringsplass, busstopp eller andre naturlige steder hvor brukerne naturlig oppsøker informasjonen.

I de nedlastbare filene ligger både standardmalen for kartplakat, og en egen malfil hvor tekst om ulovlig aktivitet dette er inkludert. Denne malen brukes kun i samråd med lokalt SNO.

Kartstørrelser:

Liggende format, bredde 624 mm x høyde 402 mm.
(Med utfallende mot høyre: + 3 mm = 627 mm).
Stående format, bredde 700 mm x høyde 438 mm.
(Med utfallende mot begge sider: + 3 mm = 706 mm).

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).


Plakaten er utarbeidet for å passe til bruk på stort informasjonspunktskilt. Kan også brukes uavhengig av skiltet.

Liten informasjonsplakat 700x500 mm

Bruksområde: Utenfor nasjonalparken ved et definert startpunkt, informasjonspunkt eller utkikkspunkt, ved et besøkssenter eller inne i en nasjonalparkkommune. Informasjon om verneområdet, besøkssenteret eller nasjonalparkkommunen. Gjerne ved en parkeringsplass, busstopp eller andre naturlige steder hvor brukerne naturlig oppsøker informasjonen.

I de nedlastbare filene ligger både standardmalen for kartplakat, og en egen malfil hvor tekst om ulovlig aktivitet dette er inkludert. Denne malen brukes kun i samråd med lokalt SNO.

Kartstørrelser:

Liggende format, bredde 437 mm x høyde 287 mm.
(Med utfallende mot høyre: + 3 mm = 440 mm.)
Stående format, bredde 500 mm x høyde 312 mm.
(Med utfallende begge sider: + 3 mm = 506 mm.)

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).


Plakaten er utarbeidet for å passe til bruk på lite informasjonspunktskilt. Kan også brukes uavhengig av skiltet.

Informasjonsplakat A3

Bruksområde: På små steder hvor de øvrige blir for store/prangende kan dette lille skiltet i A3 være nyttig.

I de nedlastbare filene ligger både standardmalen for kartplakat, og en egen malfil hvor tekst om ulovlig aktivitet dette er inkludert. Denne malen brukes kun i samråd med lokalt SNO.

Kartstørrelser:

Liggende format, bredde 263 mm x høyde 163 mm.
(Med utfallende mot høyre: + 3 mm = 266 mm.)
Stående format, bredde 297 mm x høyde 201 mm.
(Med utfallende til begge sider: + 3 mm = 303 mm.)

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).


Plakaten er utarbeidet for å passe til bruk på A3 informasjonspunktskilt. Kan også brukes uavhengig av skiltet.

Gode eksempler på ferdig materiell

Kartplakat for Jotunheimen nasjonalpark

Jotunheimen nasjonalpark har laget en kartplakat som viser hvordan man tar ut profilen på en god måte.

Last ned PDF av kartplakat

Kartplakater for mindre verneområder i skog

I flere deler av landet er det utarbeidet informasjon for mindre verneområder, og som i tillegg til å introdusere området også tar for seg viktige verneverdier og naturtyper i områdene.

Se plakat om den rike lauvskogen i Nautarheia naturreservat som Statsforvalteren i Agder har utarbeidet.

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet plakater for en rekke av sine naturreservater som ligger tilgjengelig til fra veg. Formålet med plakatene er å informere om den sårbare naturen som finnes i disse områdene, med gammel granskog og bekkekløfter som gjennomgående tema.

Se plakater om vernet skog i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland har laget plakater om regnskogen i Ursvatnet naturreservat, variasjon på kalkrik mark i Kløftlia naturreservat, gammel skog i Geitklauvmyra naturreservat og bekkekløftas påvirkning på skogen i Etterseterbekken naturreservat.

Se plakater om vernet skog i Nordland

Kartplakater for mindre verneområder i myr og våtmark

I flere deler av landet er det utarbeidet informasjon for mindre verneområder og som tar for seg viktige verneverdier og naturtyper i områdene. Se eksempler fra vernede myrområder i Nordland og Innlandet her:

Myrlandskap og fugleliv i Atnsjømyrene naturreservat

Fugleliv og myrområder i Østerdalen

Kartplakater for mindre verneområder i ved kysten

Nordland har en langstrakt kyst med mange små vernede områder som tar vare på et særegent landskap og dyre- og planteliv.

Se plakater om verneområder ved kysten i Nordland

Plakater med synliggjøring av Ramsar-status

Statsforvalteren i Nordland har laget kartplakater for tre av sine verneområder med Ramsar-status. Plakatene er gode eksempler som viser hvordan kvalitetsstatuser som Ramsar og Utvalgte kulturlandskap (UKL) skal markeres på plakater.

Risøysundet naturreservat

Måstadfjellet naturreservat

Bliksvær naturreservat


Ramsar-status kan også markeres i temaplakater og artsplakater.