Tre

Alle tresorter vil forvitre over tid når de er utsatt for norsk natur. Av hensyn både til holdbarhet og tilgjengelighet skal det benyttes 100 prosent kjerneved fra malmfuru.

Malmfuru er av de aller mest bestandige, norske treslagene vi har. Malmfuru er sentvoksende furu som har høyt harpiksinnhold og dermed er naturlig impregnert. Dette er benyttet som materiale i Norge i alle tider, på ting som skulle ha lang varighet, for eksempel stavkirker.

Forsøk så godt det lar seg gjøre å unngå kvister som reduserer eller forstyrrer kontrasten mellom skrift/symboler og treverket.

Tekst på treskilt skal utfreses og fylles med svart lakk.

Informasjonsplatene skal på samme måte som i stålskilt festes inn i treverket med syrefaste skruer.

Det anbefales at trematerialet forblir ubehandlet for jevnest mulig naturlig gråning.


Tre er et levende materiale og utvider seg ved økt fuktighet. Materialene beveger seg også forskjellig i lengde- og bredderetningen. Limte treprodukter vil derfor normalt sprekke noe over tid. Man må også lage skilt som gir rom for noe bevegelse.

Alle trematerialer får forkortet levetid hvis de er i direkte kontakt med jord. Skiltene bør derfor settes på en metallfot/støpt fot og løftes noe opp fra bakken. Endeveden bør også beskyttes for direkte fukt for å hindre vanninntrenging og gi øke levetiden. Løsning for beskyttelse av endeved bør utredes nærmere gjennom prototyping.

For større skilt må malmfuruen limes sammen. Løsninger for dette er mulig, men da må man se på designløsninger som takler større bevegelse i materialet.