Veiskilt

Nasjonalparklandsby

Størrelse skilt: 1500×2000 mm

Materialer: Tilsvarende eksisterende skilt

Farge: RAL 8019

Bruksområde: Benyttes som veiskilt som markerer innfarten til nasjonalparklandsby, plasseres etter at fartsgrensen inn til landsbyen er satt ned.

For at skiltet skal dekke krav om lesbarhet langs vei, og samtidig stå godt sammen med de øvrige skiltene i skiltsystemet, skal de trykkes med mørk brun base og hvit tekst.

Informasjon på to språk; norsk på logonivå og engelsk oversettelse. I områder med samiske og andre språkbehov, er det naturlig å bytte ut engelsk med dette. Skiltet skal også fortelle hvilke(n) nasjonalpark(er) stedet er nasjonalparklandsbyfor.

Nasjonalparkkommune

Størrelse skilt: 1500×2000 mm

Materialer: Tilsvarende eksisterende skilt

Farge: RAL 8019

Bruksområde: Benyttes som veiskilt som markerer innfarten til nasjonalparkkomune, plasseres etter at fartsgrensen inn til kommunen er satt ned.

For at skiltet skal dekke krav om lesbarhet langs vei, og samtidig stå godt sammen med de øvrige skiltene i skiltsystemet, skal de trykkes med mørk brun base og hvit tekst.

Informasjon på to språk; norsk på logonivå og engelsk oversettelse. I områder med samiske og andre språkbehov, er det naturlig å bytte ut engelsk med dette. Skiltet skal også fortelle hvilke(n) nasjonalpark(er) stedet er nasjonalparkkommune for.

Skilting til verneområde

Det foreligger spesifikke regler for skilting til verneområde. Det er Statens vegvesen som håndhever disse reglene og som behandler en skiltsøknad. Skilthåndboka som regulerer dette er ikke oppdatert, men her er korrekt piktogram for naturvernområde. Her kan du også se de oppdaterte normalbestemmelsene for skilting til verneområde.