Oversettelser

ENGELSK:

Norges Nasjonalparker: Norwegian National Parks

Nasjonalparklandsby: National Park Village (eks: Lom National Park Village)

Besøkssenter:

Besøkssenter nasjonalpark: Visitor Centre National Park

Besøkssenter våtmark: Visitor Centre Wetland

Besøkssenter rovdyr: Visitor Centre Carnivore

Besøkssenter villrein: Visitor Centre Wild Reindeer

Vernekategorier:

Landskapsvernområde: Protected Landscape (eks: Utladalen Protected Landscape)

Nasjonalpark: National Park (eks: Jotunheimen National Park)

Naturreservat: Nature Reserve (eks: Høyrokampen Nature Reserve)

Forvaltere:

Nasjonalparkforvalter: national park manager

Verneområdeforvalter: protected area manager

Ikoner: 

Anbefalt fotomulighet: Recommended photo opportunity

For øvrige oversettelser av ikoner: se kartverket


TYSK:

Nasjonalparkforvalter: Nationalparkverwalter

verneområdeforvalter: Naturschutzverwalter