☰ Meny

Norges nasjonalparker, besøkssentre, nasjonalparklandsbyer og -kommuner samlet under en visuell identitet for stadig bedre vern og mer besøk. Velkommen inn.

Konseptet

Den visuelle identiteten er bygget på konseptet portal. En portal er en inngangsport som også symboliserer overgangen mellom to dimensjoner; det kultiverte og det naturlige.

Natur har en viktig plass i den norske folkesjelen. Vi kjenner gleden av å bestige små og store fjell, oppleve stillhet og føle kraften fra det uberørte.

Nasjonalparkene er det flotteste vi har av natur, og skal oppleves og bevares. Nasjonalparkene, besøkssentrene, nasjonalparklandsbyene og -kommunene vil både være vertskap for opplevelser og vise omsorg for de besøkende og naturen.

Den visuelle identiteten er bygget på konseptet portal. En portal er en inngangsport, som også symboliserer overgangen mellom to dimensjoner; det kultiverte og det naturlige. En ny, samlende visuell identitet åpner porten til nye opplevelser, senker terskelen for besøk og øker kunnskapen om naturen.

Norgesnasjonalparker Velkommen inn!Kart & informasjonom parken Norges nasjonalparker
© Norges Nasjonalparker
© Norges Nasjonalparker
© Norges Nasjonalparker

Typografi

Valg av profiltypesnitt er gjort på bakgrunn av behovet for tydelig og enkel kommunikasjon til brukere og besøkende. Calibre er en moderne sans serif font med god lesbarhet og åpne, runde former. Typesnittet består av fem ulike vekter, som gjør den fleksibel og funksjonell for alle typer bruk – fra informasjonsskilt og trykkede brosjyrer til kart og digitale flater.

Velkommen

Nasjonalpark Norsk natur Fjord & Fjell Opplevelser Sør til nord Hardangervidda Bruk & vern Sommer & vinter

Profiltypesnitt: Calibre

Et eget typesnitt er blitt valgt for å fungere som det primære typesnittet i alle Norges nasjonalparkers applikasjoner. Dette er det eneste typesnittet som skal brukes.

Profiltypesnittet Calibre er et viktig element i Norges nasjonalparkers identitet. Den er en klassisk sans serif med høy typografisk kvalitet. Tydelighet, lesbarhet og funksjonalitet har vært bakgrunnen for valget av dette typesnittet.

Styrken i typografien ligger i enkelheten i bokstavformene, som med sine åpne runde former gir en utmerket lesbarhet og særpreg.

Calibre er et lisensiert typesnitt. Den juridiske enheten (bedriften) som produserer en trykksak eller innhold for web må derfor ha lisens. Typesnittet kan vedlegges dokumentet for trykking eller programmering, men dersom trykkeriet eller designbyrået gjør enringer i teksten (såkalt aktiv bruk) må de også ha lisens for typesnittet.

Dersom Miljødirektoratet står for produksjonen er det Miljødirektoratet som er den juridiske enheten bak produksjonen, og man trenger ikke egen lisens.

Følg lenken for å kjøpe typesnittet. Kryss av for bruksområde (desktop, og/eller web) og velg light, regular, medium, semibold, og bold. Typesnittet er en engangskostnad og lisensen evigvarende.

I kolonnen ved siden av kan du teste ut typesnittet.

Kjøp lisens hos Klim Type Foundry
Overskrift – semibold Ingress - semibold Brødtekst - regular
© Norges Nasjonalparker

Profilfarger

Basisen for fargene til Norges nasjonalparker er naturens elementer og variasjonen i natur fra kyst til fjell. Merkevarens hovedfarge, grønn, er en markant farge i naturen. Den representerer levende liv, vekst og vern og skiller nasjonalparkene fra konkurrerende aktører i sitt segment.

I tillegg til den Mosegrønne, består profilen av de tre sekundærfargene Kveldsoransje, Fjordblå og Fjellgrå.

Primærfarge
Mosegrønn

Nøytralfarge
Fjellgrå

Nøytralfarge
Fjellgrå

Sekundærfarge
Fjordblå

Sekundær- og aksentfarge
Kveldsoransje

Retningslinjer for fargebruk

Farger er en viktig del av Norges nasjonalparkers identitet. De fire profilfargene skal alltid gjengis med de fargeverdiene som er oppgitt her.

Vekting av farge

Konsekvent fargebruk hjelper hjernen til å etablere relasjoner – mellom følelser, egenskaper, opplevelser og mennesker, men fremfor alt bidrar de til å styrke en identitet. Hovedfargen til Norges nasjonalparker er en frisk mosegrønn. Denne komplementeres av de to sterke sekundærfargene fjordblå og kveldsoransje og den varme nøytralfargen fjellgrå.

Diagrammet illustrerer vektingen av fargebruk i alle delene av profilen. Hver farge tar opp en bestemt mengde av det helhetlige profilspekteret.

Klikk på de ulike fargene for å få opp fargekoder.

Last ned fargepalett (PMS & CMYK)

Profilfarge

Mosegrønn

PMS 367 U
CMYK 42.0.74.0
RGB 153.204.102
HEX #99cc66
NCS S 1070-G30Y
RAL 6018

Sekundærfarge

Fjordblå

PMS 320 U
CMYK 93.25.50.5
RGB 8.146.146
HEX #089292
NCS S 3060-B30G
RAL 5021

Sekundærfarge

Kveldsoransje

PMS 130 U
CMYK 0.45.95.0
RGB 255.153.51
HEX #ff9933
NCS S 1080-Y30R
RAL 1037

Nøytralfarge

Fjellgrå

PMS Warm Grey 3
CMYK 8.9.11.20
RGB 227.225.224
HEX #bfbab6
NCS S 3502-Y
RAL 7032

Foto

Bildene i fotomanéren skal visualisere invitasjonen inn i nasjonalparkene, besøkssentrene, nasjonalparklandsbyene og -kommunene. Fotografi er et av de viktigste virkemidlene for å kommunisere følelser og skape en sterk, gjenkjennbar identitet. Fotomaneren deles inn i tre kategorier: Portal, Landskap og Personlig.

Portal

Bilder som visualiserer portalen og representerer invitasjonen inn i naturen. Bildene viser naturlige portaler som finnes i naturen eller som konstrueres gjennom bildeutsnittet. Portalbildene skal bidra til å gjøre Norges nasjonalparkers visjon om mer besøk tydeligere.

Landskap

Bilder som viser mangfoldet i norsk natur fra kyst til fjell, med mennesker som et viktig element i komposisjonen.

Tilstedeværelsen av mennesker i bildene inviterer til aktivitet og bruk, og tilgjengeliggjør naturen. Bildene skal vise frem den storslåtte naturen i nasjonalparkene, og samtidig føles naturlige og representative for en opplevelse mågruppen selv har tilgang til.

Personlig

Nære og naturlige bilder som viser naturen fra den besøkendes perspektiv med fokus på opplevelser, aktivitet og samspill mellom mennesker. Dette er bilder som skal gi følelsen av at de besøkende selv kunne ha tatt dem, som viser positive opplevelser, nærhet og spesielle øyeblikk i naturen.

Unaturlige, klisjépregede eller tydelig poserende situasjoner skal unngås. Personene som avbildes trenger ikke nødvendigvis
 å se rett i kamera, men heller uttrykke personlighet på en måte som støtter situasjonen eller historien bildet skal fortelle.

Utsnitt

Bildene skal fungere på flere flater: nettside, presentasjoner, bannere og i trykket materiell. Behovet er størst for stående bilder som skal fungere i brosjyrer, bannere, plakater og responsivt på nett. Ved fotografering av bilder til Norges nasjonalparker er det derfor viktig at det legges opp til mulighet for beskjæring av stående og liggende format innenfor samme bilde.

Mennesker i bildet

I bildene skal mennesker alltid være en viktig del av komposisjonen. Enten man er nær på opplevelsen eller på avstand i et landskap. Dette er med på å tilgjengeliggjøre naturen og opplevelsene.

Grading

Bildene til Norges nasjonalparker skal alle grades slik at de oppleves like, både for å kunne gjenkjennes alene, og for å kunne stå godt sammen. Alle bildene skal reflektere det unike, kjølige nordiske lyset. Kontrasten i bildene skal være høy, mens metningen skal være justert noe ned, slik at fargene føles naturlige.

Dybdeskarphet

I Norges nasjonalparkers fotografiske stil definerer vi dybdeskarphet som avstanden mellom det nærmeste og det fjerneste punktet i et motiv som fremstår skarpt. I noen tilfeller er det ønskelig å ha hele motivet skarpt, andre ganger vil man ha skarp forgrunn og uskarp bakgrunn. Med ulik dybdeskarphet kan vi skape dynamikk, invitasjon og nærhet i et bilde og fremheve det som er viktig. De tre bildekategoriene har ulik holdning til dybdeskarphet.

Når man fotograferer personlige bilder vil man gjerne ha en skarp forgrunn og stor dybdeuskarphet. Slik fremhever man motivet og setter detaljene i fokus.

I landskapsbilder skal hele motivet fremstå som relativt skarpt, men med fokus på menneskene som beveger seg i naturen. Her skal helheten fremheves.

Portalbilder fotograferes ofte som sett gjennom menneskers øyne. Her kan vi derfor veksle mellom å sette fokuset på forgrunnen og menneskene eller bakgrunnen og naturen.

© Norges Nasjonalparker

Profilen i bruk

Den nye merkevaren skal legge til rette for tydelig og helhetlig kommunikasjon til besøkende og inspirere til bruk av naturen. Velkommen inn.

I dette kapittelet finner du følgende seksjoner

Bruk hurtigvalgene under eller scroll nedover siden.

Bruk av landskapskurver

Hovedkurven

Hovedkurven er en direkte videreføring av logoens kurve og opptrer som en universalkurve som kan brukes av alle aktører under merkevaren.

Kyst, fjord & våtmark

Brukes av de aktørene som har en tilknytning til vannet. Både langs kysten og på innlandet der innsjø er en viktig del av nasjonalparken, besøkssenteret eller nasjonalparklandsbyen.

Fjell & tinder

Brukes av de aktørene som har en tilknytning til høyfjellet, bratte fjell og dype daler. Fra nord til sør der fjellheimen er en viktig del av nasjonalparken, besøkssenteret eller nasjonalparklandsbyen.

Vidde & åser

Brukes av de aktørene som har en tilknytning til det åpne landskapet. Der vidder, breer, åser, skog og myr er en viktig del av nasjonalparken, besøkssenteret eller nasjonalparklandsbyen.

Mal til landskapskurver

Landskapskurvene er integrert i malene der de er tenkt brukt. Skal landskapskurvene brukes utenom malene må de tilpasses formålet uten at kurvene klemmes sammen, strekkes eller deformeres. Endringene bør utføres av en grafisk designer eller annen designkyndig. 

Nedenfor kan du lasta ned de fire kurvene. NB: høyden på disse kurvene er tilpasset flaggmalen, men størrelsen og høyden kan tilpasses for eget formål.

Språkprofil

Språkprofil eller «Tone of voice» beskriver kommunikasjonen til nasjonalparkene, besøkssentrene og nasjonalparklandsbyene og uttrykker merkevarens grunnleggende verdier.

En språkprofil er ikke hva du sier, men hvordan du velger å si det. Dette gjelder ikke bare ordvalget, men ordenes rekkefølge, rytme og takt.

Den nye stemmen til Norges nasjonalparker skal være med på å invitere inn i naturen og legge til rette for gode opplevelser og økt besøk.

Denne kommunikasjonen er gjeldende for all skrevet tekst – og inkluderer nettsider, sosiale medier, markedsmateriell og informasjon. Alt og alle den besøkende møter på sin reise. Den gjelder også i fysiske møter med de besøkende og definerer holdningen vi har til vertskap og invitasjon.

Skrivevettregler

Office-maler

Brevmal

Her vises digital brevmal. I brevmalen brukes tilleggsfonten Arial – dette for å sikre at malen fungerer optimalt på alle maskiner. Malen inneholder flettefelt som fungerer opp mot ePhorte.

Hvordan bruke malen

 1. Last ned brevmal fra designmanualen
 2. Åpne malen (åpnes automatisk i word)
 3. Gå til “Vis” på verktøylinjen og velg “Topp og bunntekst”
 4. Endre besøksadresse, postadresse og kontaktinfo.
 5. Dersom du vil legge til flere vernekategorier i bunnteksten, må du legge til en ny tabellrad. Trykk TAB når du står i siste felt i tabellen og skriv inn ny vernekategori og navnet på verneområdet i kolonnen til høyre.
 6. Ta bort verneområder ved å slette rader
 7. Lagre som word-mal (.dotm).
Last ned mal

PowerPoint-mal

Her vises mal for Powerpoint-presentasjon. I Powerpoint brukes tilleggsfont Arial – dette er for å sikre at presentasjonen fungerer optimalt på alle maskiner. Malen inneholder lysbildemaler for logo, tittel, tekstsider og bildesider. I produksjon av Powerpoint-presentasjoner kan Norges nasjonalparkers bilder benyttes, eller egne bilder i tråd med merkevarens bildestil.

Powerpointpresentasjoner er en flate som formidler nasjonalparken, besøkssenteret eller nasjonalparklandsbyens identitet – tenk derfor på å holde designet enkelt og luftig, samt at bildebruken er konsekvent.

Hvordan bruke malen

 1. Last ned aktuell logo fra designmanualen
 2. Last ned PPT-malen fra designmanualen
 3. Last ned PPT-veiledningen og les gjennom
 4. Åpne PPT-malen og gjør endringer
 5. Lagre dokumentet som PPT-mal

NB! Malen fungerer på flere versjoner av PPT, men du vil kunne oppleve at veiledningen henviser til funksjoner som har en annen plassering og andre benevnelser enn det som er beskrevet.

Last ned mal for PowerPoint Last ned veiledning

Publisher; program- og rapportmaler

Her vises publisher- og wordmal for programinformasjon og invitasjon til events. Malen består av to versjoner; en enkeltsidig programside, den andre består av 3-4 sider inkludert forside, introduksjon og side med eller uten bilde. Begge alternativene har valgmulighet for å legge til flere avsenderlogoer på forsiden.

Word; rapportmal

Malen består av en 5 siders mal inkludert forside, kolofon, innhold og bakside. Det er mulig å legge til flere avsender logoer på forsiden.

Hvordan bruke malen

 1. Dersom man skal bytte ut bildene, så høyreklikker man og velger «Change picture»
Last ned programmal Last ned rapportmal (word)

Nyhetsbrev

Her vises publishermal for nyhetsbrev.

Hvordan bruke malen

 1. Dersom man skal bytte ut bildene, så høyreklikker man og velger «Change picture»
last ned mal

Stillingsannonser

Prinsipper for stillingsannonse vises her i formatet 246×144 mm (Modul 25)

Stillingsannonsen skal benytte bilder som følger retningslinjene for Norges nasjonalparkers billedstil sammen med enten profilfargen mosegrønn eller sekundærfargen havblå.

Når stillinger utlyses skal alltid Norges nasjonalparker stå som avsender. Den konkrete nasjonalparken, besøkssenteret eller nasjonalparklandsbyen beskrives i tittelfeltet i annonsen.

Last ned mal for stillingsannonser

Design på digitale flater

Webdesign

Flere av aktørene under merkevaren Norges nasjonalparker har egne nettsider. Med et felles webdesign ønsker vi å samle og forsterke merkevaren Norges nasjonalparker på nett og mobil.

Webdesignet tar høyde for stor variasjon i kommunikasjonsbehov og bruk, og er designet med to hovedfokus; god brukervennlighet og økt tilgjengeliggjøring av naturen. Med dette som utgangspunkt er resultatet en løsning med en tydelig og enkel navigasjon, ryddig innhold og bevisst bruk av gode bilder og enkle tekster som beskriver og inspirerer til bruk av naturen. Nettsiden er tilpasset alle flater fra nett til mobil og er bygget på WordPress for å enkelt kunne oppdateres og tilpasses – og for at man selv skal kunne gjøre det samme i årene fremover.

Aktørene må selv bekoste implementeringen av designet på egne nettsider, og står fritt til å velge leverandør.

Snøhetta, som har utviklet designet på oppdrag fra Miljødirektoratet, tilbyr en fastpris på 75 000,- eks.mva for standardløsningen. Ta kontakt med anineandersson@snohetta.com for et detaljert tilbud.

Klikk deg gjennom prototypen her Last ned presentasjon av webdesign

Webannonser

I annonser på web, skal stående formater benyttes. Her vises grunnprinsippene for webannonser i formatet 240×600 px.

Det eksisterer tre ulike typer maler for webannonser:

Landskapskurve

Webannonse med landskapskurvene i grønn profilfarge. Denne kan brukes av alle aktører under merkevaren.

Landskapskurve på fotografi

Webannonse med fotografi og landskapskurve. Denne kan brukes av alle aktører under merkevaren.

Fotografi

Webannonse med fotografi. Denne kan brukes av alle aktører under merkevaren

Last ned mal

Nasjonalparkene på Facebook

Når Facebook brukes som kommunikasjonskanal skal nasjonalparken være avsender. Informasjon om nasjonalparkens styre, og eventuelt besøkssenter og nasjonalparklandsby beskrives under fanen «om/about». Illustrasjonsfoto skal være et landskapsbilde av nasjonalparken etter gjeldende bildestil. Logoen i profilbildet skal stå i svart på hvit bakgrunn med luft rundt logoen som vist i eksemplet. Tittelen under navnet på siden skal være «Nasjonalpark. Turistattraksjon»

For besøkssentre uten tilknytning til en nasjonalpark/verneområde skal besøkssentret være avsender. Logoen i profilbildet skal stå i svart på hvit bakgrunn med luft rundt logoen som vist i eksemplet. Tittelen under navnet på siden skal være «Besøkssenter. Turistattraksjon»

Brosjyrer og kart

Nasjonalparkbrosjyre/Kartbrosjyre

Størrelse utbrettet: 700×450 mm

Størrelse brettet: 140×225 mm

Kartbrosjyren er en informasjonsbrosjyre om nasjonalparken, naturen og opplevelsene i området. Den skal være en kilde til informasjon og en invitasjon til besøkende. Kartbrosjyren er spesielt brettet, noe som gjør at du kan bla i den som en ryggstiftet brosjyre, samtidig kan du brette den ut helt og få kart over hele nasjonalparken på baksiden.

Malen er oppdelt i to dokumenter, et for selve brosjyren og det andre for kartet på baksiden. Til høyre ser du hvordan brosjyren skal se ut før trykk for at brettingen skal bli korrekt. Brosjyren brettes en gang på midten og derfor må den ene siden legges opp ned.

En trykksak «snakker» til fingrene – ikke bare til øynene. Tenk derfor på at produksjonen av alt materiell bør utføres med krav til høy kvalitet og finish. Det er viktig å tenke på miljøet ved valg av papir; mange papirtyper kan inneholde plastikk. Derfor anbefaler vi å bruke det miljøvennlige papiret Cocoon i gramvekt 120g. For å oppnå beste mulig resultat, skal kartbrosjyren printes i offset.

Kartstørrelse: bredde 563 mm x høyde 456 mm. Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).

Les mer om kart Last ned mal

Temabrosjyre

Størrelse utbrettet: 700×450 mm

Størrelse brettet: 140×225 mm

Temabrosjyre er en informasjonsbrosjyre om et vernet område, naturen og opplevelsene i området. Den skal være en kilde til informasjon og en invitasjon til besøkende. Temabrosjyren er spesielt brettet, noe som gjør at du kan bla i den som en ryggstiftet brosjyre, samtidig kan du brette den ut helt og få kart over hele området på baksiden.

Malen viser et eksempel på besøkssenter nasjonalpark, Lista og er oppdelt i to dokumenter, et for selve brosjyren og det andre for kartet på baksiden. Til høyre ser du hvordan brosjyren skal se ut før trykk for at brettingen skal bli korrekt. Brosjyren brettes en gang på midten og derfor må den ene siden legges opp ned.

En trykksak «snakker» til fingrene – ikke bare til øynene. Tenk derfor på at produksjonen av alt materiell bør utføres med krav til høy kvalitet og finish. Det er viktig å tenke på miljøet ved valg av papir; mange papirtyper kan inneholde plastikk. Derfor anbefaler vi å bruke det miljøvennlige papiret Cocoon i gramvekt 120g. For å oppnå beste mulig resultat, skal temabrosjyren printes i offset.

Kartstørrelse: bredde 425 mm x høyde 457 mm. Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).

Last ned mal

Kart i informasjonspunktene og temaplakatene

Kart er en stor del av den nye merkevaren Norges nasjonalparker og vil bli brukt aktivt, både for å dekke et informasjonsbehov, men også for å ta besøksstrategiske grep. Informasjon vil være et verktøy for å lede folk inn i områder som tåler det, og vekk fra de områdene som ikke tåler det, basert på eksisterende eller ny kunnskap om området.

Forvaltningen skal i samråd med en kartfaglig person utarbeide et kart som reflekterer besøksstrategien for området, kartet skal ikke være et turkart.

I en startfase ønsker vi i Miljødirektoratet å få inn alle skisser til kart under produksjon for å sikre at alle kart som produseres blir i henhold til den nye merkevaren. Kartet skal ha den samme kvaliteten som er gjennomgående for merkevaren. Du skal vite at stinettet er korrekt plassert og at de de overnattingsstedene som er avmerket er i drift og holder god kvalitet.

Når du produserer kart er det viktig at du tar hensyn til hvilket utsnitt du skal ha. Høyde og bredde på kartet defineres i designmanualen av hvilken type skilt/plakater du skal produsere.

Karteksemplet over Jotunheimen brukes som grunnlag for fargebruk og mengde informasjon som skal vises, på den måten får vi et tydelig skiltprogram som gjør det lett for betrakteren å kjenne igjen informasjon fra avsenderen Norges nasjonalparker.

Det utvikles nå en veileder for kartproduksjon under den nye merkevaren som vil bli publisert så snart den er klar. Inntil da ber vi dere ta kontakt med merkevare@miljodir.no ved oppstart.

Gå til Kartverket Last ned alle ikoner

Temaplakater

Temaplakatene finnes i samme størrelser som informasjonspunktene; 700×1000 mm, 500×700 mm og A3 i stående og liggende format. Temaplakatene brukes når man vil informere om spesifikke temaer. Malene bygger på samme modulsystem som informasjonspunktene med fleksible områder for bilde og kart. Tekststørrelse og mengde tekst som ligger i malene er tilpasset for å sikre lesbarhet fra ulik avstand. Malene er tilrettelagt for informasjon på norsk og engelsk. I områder hvor det er naturlig, byttes en av språkformene ut med samisk. I malen ligger markering for monteringshull, pass på at det ikke plasseres informasjon i disse områdene.

Kartstørrelser

700 x 1000 liggende, bredde 337 mm x høyde 303 mm
700 x 1000 stående, bredde 335 mm x høyde 232 mm
500 x 700 liggende, bredde 234 mm x høyde 194 mm
500 x 700 stående, bredde 242 mm x høyde 138 mm
A3 liggende, bredde 121 mm x høyde 131 mm
A3 stående, bredde 156 mm x høyde 87 mm

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).

Last ned maler

Besøkssenterlogo brukt sammen med beskrivelse av senter

På logonivå defineres besøkssentrene som senter for nasjonalpark, våtmark, rovdyr eller villrein. Utover dette vil sentrene ha et behov for å utdype lokalitet og navnet på verneområdet man betjener. Det er derfor lagt til rette for at informasjon som ikke ligger på logonivå, kan kommuniseres på en adskilt del av designflaten.

Dersom et besøkssenter betjener flere verneområder kan det benyttes et samleord som f.eks. Nordland. Dersom man betjener flere enn tre skal det benyttes et samleord.

Eksemplene illustrerer hvordan dette fungerer i praksis på brosjyre og pylonskilt for fire ulike besøkssentre.

Visittkort

Format 83.6×53.98mm
Anbefalt gramvekt for trykk: 300g
Anbefalt papir: Ubestrøket

Trykte visittkort er tosidige og har engelsk og norsk kontaktinformasjon i et rent sort/hvitt oppsett.

Logo for nasjonalpark, besøkssenter, nasjonalparklandsby eller nasjonalparkstyre plasseres i venstre hjørne og trykkes i sort. Kontaktinformasjon settes i profiltypesnittet Calibre og plasseres i to kolonner. Tekst og logo skal trykkes i 100K sort.

Last ned mal

Euro size Boards

Boards er i Euro size standard format 1185×1750 mm.

Det eksisterer to ulike typer maler for boards:

Landskapskurve med fotografi

Board med landskapskurve fylt med fotografi som følger retningslinjene for Norges nasjonalparkers billedstil.

Denne skal kun brukes når Norges nasjonalparker er avsender. Her skal kun fotografi i kategorien landskap benyttes.

Fotografi

Board med fotografi som følger retningslinjene for Norges nasjonalparkers billedstil.

Denne kan brukes av alle alle aktører under merkevaren.

Last ned mal

Roll-up

Roll up er i standardformatet 800×2000 mm.

Det eksisterer fire ulike typer maler for roll up:

Landskapskurve

Roll up med landskapskurve i grønn profilfarge. Denne kan brukes av alle aktører under merkevaren.

Landskapskurve med fotografi

Roll up med landskapskurve fylt med fotografi. Denne skal kun brukes når Norges nasjonalparker er avsender.

Fotografi

Roll up med fotografi som følger retningslinjene for Norges nasjonalparkers billedstil. Denne kan brukes av alle alle aktører under merkevaren.

Kart

Roll up med Norgeskart som illustrerer alle 44 nasjonalparker. Denne kan brukes av alle aktører under merkevaren.

Last ned mal

Profilartikler

Retningslinjer for produksjon av profilartikler er under utarbeidelse.

Skiltsystem

Material og produksjon av skilt

Norges nasjonalparkers skiltsystem består av 11 ulike skilt som alle bygger på de samme designprinsippene. Skiltene skal være lett gjenkjennelige som en del av identiteten til Norges nasjonalparker og kommunisere tydelig, uavhengig av omgivelsene de vises i. Anbefalingene for materialbruk og produksjon skal sikre nettopp det.

Anbefalt material i alle skilt er Cortenstål. Anbefalt tykkelse for stålet er 20 mm for frittstående skilt og 10mm for vegghengte skilt. Etter anbefaling fra leverandørene bør dette testes i forhold til lokale vær- og vindforhold. Det samme gjelder for innfesting av informasjonsplater.

De små opplysningsskiltene kan også utføres i tre. Det kan også alterneres mellom tre og stål på samme utkikkspunkt/startpunkt. Når det gjelder tykkelse på treplater og eventuell behandling må dette utredes sammen med spesialister. Vi anbefaler ikke at man bruker tre for de store skiltene.

Informasjonsplatene med trykket informasjon skal festes på stålplatene. Tekstinformasjon for skiltene anbefales trykket på baksiden av 5mm herdet glass. Glass er et anbefalt materiale og er valgt med hensyn til riping, hærverk og den estetiske opplevelsen av skiltplatene. Alternativt kan tekstinformasjon trykkes på aluminium og etterbehandles med laminert overflate. Skiltplatene skal monteres med litt avstand fra skiltflaten for å unngå fuktskade på den trykte informasjonsplaten.

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

Lesbarhet og universell utforming

Informasjonspunktene er utformet etter retningslinjer for universell utforming og anbefalinger for god lesbarhet. For å sikre god lesbarhet er det viktig at alle brukere skal kunne nå frem til skiltet uten hindringer og at skiltet er godt belyst. Tekstmengde og tekststørrelse i skiltmalene er tilpasset for å sikre lesbarhet fra ulik avstand. Norsk er det prioriterte språket på skiltene. Sekundærspråkene er engelsk, tysk og samisk. I områder med spesielle språkbehov tilpasses dette i hvert enkelt tilfelle, ettersom det kun er satt av plass til tre språk. Der mengden og størrelsen på tekst er mindre. Under ser du en illustrasjon som viser gjennomsnittlig øyehøyde, lesbarhet knyttet til avstand og høydeplassering (høyden beregnes ut fra informasjonsplakatens midtpunkt) av skilt for rullestolbrukere og stående.

Her vises bokstavstørrelsen på skilt for personer med normalt syn – dette er minimumsverdier for god lesbarhet.

For å sikre god lesbarhet

Unngå kniping av bokstaver. Det er vanskeligere å lese dersom bokstaver flyter sammen eller står langt fra hverandre.

Tekst skal ha venstrestilt marg og ujevn høyremarg. Et forutsigbart startpunkt, linje etter linje, og jevn ordfordeling er enklere å lese for personer med nedsatt syn eller kognitive funksjonshemninger.

Sørg for god kontrast mellom bakgrunn og tekst. God kontrast er vesentlig for personer med nedsatt syn.

Unngå understreking og skrift i kursiv. Det svekker lesbarheten.

Versaler (store bokstaver) kan benyttes til begynnelsesbokstaver og korte ord, lange ord er vanskelige å lese i versaler.

Vegghengt skilt besøkssenter

Størrelse skilt: To moduler / 500×500 mm

Ved montering på store veggflater anbefaler vi at størrelsen på skiltet økes.

Base: Naturstål 10 mm

Bruksområde: Kan settes på vegg på besøkssenter

Skiltet består av to moduler hvor én skal benyttes til logo for besøkssenter, mens den andre beskriver besøkssentre på engelsk og tysk.

Skiltet kan monteres slik det passer best på bygget det skal plasseres på, enten horisontalt eller vertikalt. De to modulene skal monteres med distanse på 2 cm.

Ved skilting på vegg i nasjonalpark kan denne malen brukes. Hvis det er tilstrekkelig kontrast til bakgrunnen, kan nasjonalparklogoen monteres med utskårne bokstaver direkte på vegg i sort eller hvitt beroende på veggens bakgrunnsfarge.

Last ned mal

Vegghengt skilt nasjonalparkstyre

Størrelse skilt: Basert på logostørrelse
Base: Naturstål 10 mm
Bruksområde: Kan settes på vegg på besøkssenter

Vegghengt skilt for innendørs og utendørs bruk, for markering av nasjonalparkstyre.

Avhengig av regulering av fasade eller pylon som logoen skal monteres på, må størrelse tilpasses etter område og logoene kan derfor også monteres som løse bokstaver og ikke på stål. Hvis logoen skal monteres uten stålbakgrunn så sørg før å gi logoen nok clear space (luft rundt logo). Les mer om luft rundt logo her.

Stålbakgrunnen regnes ut fra størrelse på logoen. Bredden av logosymbolet (X) skal være minimum marg på stålbakgrunnen som illustrert her.

I malen vises det tre eksempler på vegghengt skilt med bakplate i stål; en med to linjer logo, en med tre linjer og en med fire linjer.
Disse viser høyden på stålplaten og lengden må regnes og justeres ut fra logosymbolet.

Last ned mal

Informasjonspunkt

Unngå kniping av bokstaver. Det er vanskeligere å lese dersom bokstaver flyter sammen eller står langt fra hverandre.

Tekst skal ha venstrestilt marg og ujevn høyremarg. Et forutsigbart startpunkt, linje etter linje, og jevn ordfordeling er enklere å lese for personer med nedsatt syn eller kognitive funksjonshemninger.

Sørg for god kontrast mellom bakgrunn og tekst. God kontrast er vesentlig for personer med nedsatt syn.

Unngå understreking og skrift i kursiv. Det svekker lesbarheten.

Versaler (store bokstaver) kan benyttes til begynnelsesbokstaver og korte ord, lange ord er vanskelige å lese i versaler.

Fleksibel bruk av informasjonspunkt

Informasjonspunktene er bygget på et fleksibelt gridsystem med utgangspunkt i standardformatet 1000×700 mm. Det er tre ulike størrelser innenfor systemet. Standard 1000×700 mm, en halvvariant av denne på 500×700 mm og et A3 format. Malene finnes i både stående og liggende formater.

Layouten for informasjonsplakatene er basert på et grid som deler flaten inn i fire ulike moduler: tittel og kart, ingress om nasjonalparken, kartinformasjon, og en fleksibel modul som kan dekke behovet til den enkelte aktør.

Malen for informasjonspunktet er designet for å kunne benyttes av både nasjonalparker, besøkssenter og nasjonalparklandsbyer. Det er derfor lagt opp til fleksibilitet i alt innhold. Kartet, i samspill med en inspirerende ingress, danner grunnlaget for informasjon fra samtlige aktører. Ut over det kan flaten fylles etter behov.

Det finnes et sett ulike fleksible modulmaler som kan benyttes; bruk av bilder, visning av alle Norges nasjonalparker i kart, tekstoppsett med informasjon om f. eks. ferdselsregler eller annet.

Stort informasjonspunkt 1000x700 mm

Størrelse skilt: 1250×2000 mm / 950×2000 mm

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

Base: Naturstål 20 mm

Front: 5 mm herdet glass eller aluminium med trykket eller lakket overflate

Bruksområde: Utenfor nasjonalparken ved et definert startpunkt, informasjonspunkt eller utkikkspunkt, ved et besøkssenter eller inne i en nasjonalparklandsby og ønsker å informere om verneområdet, besøkssenteret eller landsbyen. Gjerne ved en parkeringsplass, busstopp eller andre naturlige steder hvor brukerne naturlig oppsøker informasjonen.

Kartstørrelser

Liggende format, bredde 627 mm x høyde 402 mm
Stående format, bredde 707 mm x høyde 442 mm

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).

Last ned mal

Lite informasjonspunkt 700x500 mm

Størrelse skilt: 750×2000 mm / 950×2000 mm

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

Base: Naturstål 20 mm

Front: 5 mm herdet glass eller aluminium med trykket eller lakket overflate

Bruksområde: Utenfor nasjonalparken ved en definert startpunkt, informasjonspunkt eller utkikkspunkt, ved et besøkssenter eller inne i en nasjonalparklandsby og ønsker å informere om verneområdet, besøkssenteret eller landsbyen. Gjerne ved en parkeringsplass, busstopp eller andre naturlige steder hvor brukerne naturlig oppsøker informasjonen.

Kartstørrelser

Liggende format, bredde 440 mm x høyde 287 mm
Stående format, bredde 506 mm x høyde 313 mm

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).

Last ned mal

Informasjonspunkt A3 297x420 mm

Størrelse skilt: 397×520 mm / 520×397 mm

Base: Naturstål 20 mm

Front: 5 mm herdet glass eller aluminium med trykket eller lakket overflate

Bruksområde: På små steder hvor de øvrige blir for store/prangende kan dette lille skiltet i A3 være nyttig.

Kartstørrelser

Liggende format, bredde 266 mm x høyde 163 mm
Stående format, bredde 303 mm x høyde 201 mm

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).

Last ned mal

Stort portalskilt

Størrelse skilt: 800×2000 mm

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

Base: Naturstål 20 mm

Tekst: Frest i stålet, fylt med hvit lakk

Portalvindu: Vannskåret

Bruksområde: Benyttes ved utkikkspunkt eller øvrige innfallsporter hvor du ser det aktuelle området gjennom det utskårede vinduet.

Last ned mal

Lite portalskilt

Størrelse skilt: 250×1600 mm

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

Base: Naturstål 20 mm

Tekst: Frest i stålet, fylt med hvit lakk

Portalvindu: Vannskåret

Bruksområde: Benyttes ved utkikkspunkt eller øvrige innfallsporter hvor du ser det aktuelle området gjennom det utskårede vinduet.

Portalskiltene er en videreføring av logoen som symboliserer invitasjonen inn i nasjonalparken. Skiltet skal aktivisere den besøkende, og informere om naturen man ser inn i.

Skiltet finnes i to størrelser og skal benyttes på de stedene man ønsker å ramme inn utsikt fra et informasjonspunkt, vise overgangen inn i nasjonalparken eller på annen måte invitere inn i naturen.

Valg av lite eller stort skilt gjøres på bakgrunn av plassering og budskap.

Last ned mal

Opplysningsskilt; informasjon og påbud

Størrelse skilt: 250×1500 mm

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

Base: Naturstål 20 mm

Front: 5 mm herdet glass eller aluminium med trykket eller lakket overflate

Bruksområde: Mindre skilt du kan benytte der det er behov for å guide de besøkende og/eller opplyse om forbud og påbud i og ved inngangen til nasjonalparken.

Skiltet består av en base i naturstål med påmontert landskapskurve i materialet glass eller metall med trykket overflate eller bakside. Feltet med landskapskurve skal benyttes til plassering av nasjonalparkens logo, flerspråklig informasjon og ikoner.

Malen består av ulike eksempler for opplysningsskilt med de fire ulike landskapskurvene, samt et sett med ikoner.

Last ned mal

Pylonskilt; besøkssenter, landsby og nasjonalpark

Størrelse skilt: 900×2000 mm

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

Base: Naturstål 20 mm

Front: 5 mm herdet glass eller aluminium med trykket eller lakket overflate

Stort pylonskilt for markering av besøkssenter, nasjonalparklandsby eller nasjonalpark.

Bruksområde: Dette kan du sette opp ved besøkssenteret som en identitetsbyggende markering, ved et utkikkspunkt, startpunkt eller informasjonspunkt for å markere at du er i nærheten av en nasjonalpark eller et verneområde og ved en sti eller et torg/P-plass i en landsby for å markere at du befinner deg i en nasjonalparklandsby.

Skiltet består av en base i naturstål med påmontert landskapskurve i metall med trykket overflate. Feltet med landskapskurve skal benyttes til plassering av aktørens logo, flerspråklig informasjon om besøkssenteret, landsbyen eller nasjonalparken, samt navn på stedet (dersom det er flere besøkssentre for samme område).

Last ned mal

Veiskilt; nasjonalparklandsby

Størrelse skilt: 1550×2000 mm

Materialer: Tilsvarende eksisterende skilt

Farge: RAL 8019

Bruksområde: Benyttes som veiskilt som markerer innfarten til nasjonalparklandsby.

For at skiltet skal dekke krav om lesbarhet langs vei, og samtidig stå godt sammen de øvrige skiltene i skiltsystemet, skal den trykkes med mørk brun base og hvit tekst.

Informasjonen på to språk; norsk på logonivå og engelsk oversettelse. I områder med samiske og andre språkbehov, er det naturlig å bytte ut engelsk med dette. Skal også fortelle hvilken nasjonalpark(er) stedet er nasjonalparklandsby for.

Last ned mal

Flagg/vimpler besøkssenter

Maler for flagg finnes i tre størrelser:

Lite: 530×2000 mm

Medium: 800×3000 mm

Stort: 1060×4000 mm

Bruksområde: Utenfor autorisert besøkssenter for å markere ankomst til et besøkssenter, sikre synlighet fra vei og markere tilknytning til merkevaren for øvrig.

På flagg og vimpler for besøkssenter, benyttes landskapskurve i profilfargen mosegrønn sammen med logo for senteret. Kun en av de fire landskapskurvene skal benyttes, senteret kan selv velge hvilken.

Besøkssentrene anbefales å produsere minimum tre flagg på språkene norsk, engelsk og tysk. I områder med samiske språkbehov, skal dette reflekteres på flagg/vimpler.

Last ned mal

Innendørs kontorskilt; nasjonalparkforvalter

Størrelse: 85x80x140 mm

Base: Naturstål 5 mm

Logo: Hvit folie

Bruksområde: Innendørs kontorskilt for nasjonalparkforvalter

Skiltet består av to moduler hvor én er i naturstål og skal benyttes til logo for nasjonalparkstyre. Den andre beskriver hvem kontoret tilhører og skal være en akryllomme for utbyttbart navneskilt. Løsninger for dette skiltet kan variere landet over med hensyn til materialbruk, men skal i all hovedsak og så langt som praktisk mulig, se ut som dette.

Last ned mal

Profilering på tekstiler

Profilering på tekstiler

Når bekledning skal merkes med logosymbol og benevninger skal dette trykkes direkte på tekstil i helhvit farge. Profiltypesnittet Calibre skal benyttes på all tekst.

Parkens logo skal alltid plasseres på høyre bryst, mens tittel eller annen benevning skal plasseres på venstre side.

Unntak

I de tilfellene hvor jakkematerialet er så lyst at den hvite trykkfargen ikke skaper god nok kontrast, kan svart farge benyttes.

Størrelse

Regler for clear space (luft rundt logo) og minimumsstørrelse gjelder også når logo plasseres på bekledning.

Profilering på tekstiler; t-skjorte

Materiale: Økologisk eller resirkulert bomull. Skal være miljømerket.

Her vises oppsett for besøkssenter og nasjonalpark med inviterende budskap på rygg: «Velkommen!”» med beskrivelse på størrelser av logo og skrift. Tekst på rygg og bryst skal være i Calibre semibold.

T-skjorter kan være i fjellgrå, kveldsoransje og primærfarge mosegrønn. Her står man fritt til å velge farge.

I eksemplene ser du hvordan oppsett med flere tillhørende nasjonalparker ser ut og hvordan stedsnavn til tilhørende nasjonalpark settes opp. 

© Norges Nasjonalparker
© Norges Nasjonalparker
© Norges Nasjonalparker