☰ Meny

Norges nasjonalparker, besøkssentre, nasjonalparklandsbyer og -kommuner samlet under en visuell identitet for stadig bedre vern og mer besøk. Velkommen inn.

Konsept

Den visuelle identiteten er bygget på konseptet portal. En portal er en inngangsport som også symboliserer overgangen mellom to dimensjoner; det kultiverte og det naturlige.

Natur har en viktig plass i den norske folkesjelen. Vi kjenner gleden av å bestige små og store fjell, oppleve stillhet og føle kraften fra det uberørte.

Nasjonalparkene er det flotteste vi har av natur, og skal oppleves og bevares. Nasjonalparkene, besøkssentrene, nasjonalparklandsbyene og -kommunene vil både være vertskap for opplevelser og vise omsorg for de besøkende og naturen.

Den visuelle identiteten er bygget på konseptet portal. En portal er en inngangsport, som også symboliserer overgangen mellom to dimensjoner; det kultiverte og det naturlige. En ny, samlende visuell identitet åpner porten til nye opplevelser, senker terskelen for besøk og øker kunnskapen om naturen.

Logosymbol

Logosymbolet er en portal, en beskyttende ramme som mykes opp av en naturlig landskapskurve. Den viser samspillet mellom kultur og natur, og balansen mellom besøk og vern.

Med den nye merkevaren for Norges nasjonalparker skal alle aktører stå sterkt samlet under ett symbol, portalen. Slik skapes en tydelig felles identitet for nasjonalparker, besøkssentre, nasjonalparklandsbyer og -kommuner.

Samtidig gir merkevaren rom for egenidentitet gjennom valget av grafisk landskapskurve. Landskapskurvene, som er en videreføring av logoformen, illustrerer variasjonen i norsk natur fra kyst til fjell og kan brukes på trykkede flater, skilt og vimpler/flagg. Eksemplene under viser anbefalt kurve. Hver enkelt aktør står også fritt til å bruke alle fire kurvene etter ønske.

Norgesnasjonalparker Velkommen inn!Kart & informasjonom parken Norges nasjonalparker

Typografi

Valg av profiltypesnitt er gjort på bakgrunn av behovet for tydelig og enkel kommunikasjon til brukere og besøkende. Calibre er en moderne sans serif font med god lesbarhet og åpne, runde former. Typesnittet består av fem ulike vekter, som gjør den fleksibel og funksjonell for alle typer bruk – fra informasjonsskilt og trykkede brosjyrer til kart og digitale flater.

Velkommen

Nasjonalpark Norsk natur Fjord & Fjell Opplevelser Sør til nord Hardangervidda Bruk & vern Sommer & vinter

Profiltypesnitt: Calibre

Et eget typesnitt har blitt valgt for å fungere som det primære typesnittet i alle Norges nasjonalparkers applikasjoner. Dette er det eneste typesnittet som skal brukes.

Profiltypesnittet Calibre er et viktig element i Norges nasjonalparkers identitet. Den er en klassisk sans serif med høy typografisk kvalitet. Tydelighet, lesbarhet og funksjonalitet har vært bakgrunnen for valget av dette typesnittet.

Styrken i typografien ligger i enkelheten i bokstavformene, som med sine åpne runde former gir en utmerket lesbarhet og særpreg.

TTypesnittet er tilgjengelig i fem ulike vekter. Light, regular, medium, semibold, og bold. Dette for å kunne dekke ulike bruksbehov og sørge for rike typografiske muligheter - ikke begrensninger.

Prøv skriften selv i kolonnen ved siden av.

Kjøp lisens hos Klim Type Foundry
Overskrift – semibold Ingress - semibold Brødtekst - regular

Profilfarger

Basisen for fargene til Norges nasjonalparker er naturens elementer og variasjonen i natur fra kyst til fjell. Merkevarens hovedfarge, grønn, er en markant farge i naturen. Den representerer levende liv, vekst og vern og skiller nasjonalparkene fra konkurrerende aktører i sitt segment.

I tillegg til den Mosegrønne, består profilen av de tre sekundærfargene Kveldsoransje, Fjordblå og Fjellgrå.

Primærfarge
Mosegrønn

Nøytralfarge
Fjellgrå

Nøytralfarge
Fjellgrå

Sekundærfarge
Fjordblå

Sekundær- og aksentfarge
Kveldsoransje

Retningslinjer for fargebruk

Farger er en viktig del av Norges nasjonalparkers identitet. De fire profilfargene skal alltid gjengis med de fargeverdiene som er oppgitt her.

Vekting av farge

Konsekvent fargebruk hjelper hjernen til å etablere relasjoner - mellom følelser, egenskaper, opplevelser og mennesker, men fremfor alt bidrar de til å styrke en identitet. Hovedfargen til Norges nasjonalparker er en frisk mosegrønn. Denne komplementeres av de to sterke sekundærfargene fjordblå og kveldsoransje og den varme nøytralfargen fjellgrå.

Diagrammet illustrerer vektingen av fargebruk i alle delene av profilen. Hver farge tar opp en bestemt mengde av det helhetlige profilspekteret.

Last ned fargepalett (PMS & CMYK)

Profilfarge

Mosegrønn
 • PMS 367 U
 • CMYK 42.0.74.0
 • RGB 153.204.102
 • HEX #99cc66
 • NCS S 1070-G30Y
 • RAL 6018

Sekundærfarge

Fjordblå
 • PMS 320 U
 • CMYK 93.25.50.5
 • RGB 8.146.146
 • HEX #089292
 • NCS S 3060-B30G
 • RAL 5021

Sekundærfarge

Kveldsoransje
 • PMS 130 U
 • CMYK 0.45.95.0
 • RGB 255.153.51
 • HEX #ff9933
 • NCS S 1080-Y30R
 • RAL 1037

Nøytralfarge

Fjellgrå
 • PMS Warm Grey 3
 • CMYK 8.9.11.20
 • RGB 227.225.224
 • HEX #bfbab6
 • NCS S 3502-Y
 • RAL 7032

Fotomanér

Bildene i fotomaneren skal visualisere invitasjonen inn i nasjonalparkene, besøkssentrene, nasjonalparklandsbyene og -kommunene. Fotografi er et av de viktigste virkemidlene for å kommunisere følelser og skape en sterk, gjenkjennbar identitet. Fotomaneren deles inn i tre kategorier: Portal, Landskap & Personlig.

Portal

Bilder som visualiserer portalen og representerer invitasjonen inn i naturen. Bildene viser naturlige portaler som finnes i naturen eller som konstrueres gjennom bildeutsnittet. Portalbildene skal bidra til å gjøre Norges nasjonalparkers visjon om mer besøk tydeligere.

Landskap

Bilder som viser mangfoldet i norsk natur fra kyst til fjell, med mennesker som et viktig element i komposisjonen.

Tilstedeværelsen av mennesker i bildene inviterer til aktivitet og bruk, og tilgjengeliggjør naturen. Bildene skal vise frem den storslåtte naturen i nasjonalparkene, og samtidig føles naturlige og representative for en opplevelse mågruppen selv har tilgang til.

Personlig

Nære og naturlige bilder som viser naturen fra den besøkendes perspektiv med fokus på opplevelser, aktivitet og samspill mellom mennesker. Dette er bilder som skal gi følelsen av at de besøkende selv kunne ha tatt dem, som viser positive opplevelser, nærhet og spesielle øyeblikk i naturen.

Unaturlige, klisjépregede eller tydelig poserte situasjoner skal unngås. Personene som avbildes trenger ikke nødvendigvis
se rett i kamera, men heller uttrykke personlighet på en måte som støtter situasjonen eller historien bildet skal fortelle.

Utsnitt

Bildene skal fungere på flere flater: nettside, presentasjoner, bannere og i trykket materiell. Behovet er størst for stående bilder som skal fungere i brosjyrer, bannere, plakater og responsivt på nett. Ved fotografering av bilder til Norges nasjonalparker er det derfor viktig at det legges opp til mulighet for beskjæring av stående og liggende format innenfor samme bilde.

Mennesker i bildet

I bildene skal mennesker alltid være en viktig del av komposisjonen. Enten man er nær på opplevelsen eller på avstand i et landskap. Dette er med på å tilgjengeliggjøre naturen og opplevelsene.

Grading

Bildene til Norges nasjonalparker skal alle grades slik at de oppleves like, både for å kunne gjenkjennes alene, og for å kunne stå godt sammen. Alle bildene skal reflektere det unike, kjølige nordiske lyset. Kontrasten i bildene skal være høy, mens metningen skal være justert noe ned, slik at fargene føles naturlige.

Dybdeskarphet

I Norges nasjonalparkers fotografiske stil definerer vi dybdeskarphet som avstanden mellom
det nærmeste og det fjerneste punktet i et motiv som fremstår skarpt. I noen tilfeller er det ønskelig å ha hele motivet skarpt, andre ganger vil man ha skarp forgrunn og uskarp bakgrunn. Med ulik dybdeskarphet kan vi skape dynamikk, invitasjon og nærhet i et bilde og fremheve det som er viktig. De tre bildekategoriene har ulik holdning til dybdeskarphet.

Når man fotograferer personlige bilder vil man gjerne ha en skarp forgrunn og stor dybdeuskarphet. Slik fremhever man motivet og setter detaljene I fokus.

I landskapsbilder skal hele motivet fremstå som relativt skarpt, men med fokus på menneskene som beveger seg i naturen. Her skal helheten fremheves.

Portalbilder fotograferes ofte som sett gjennom menneskers øyne. Her kan vi derfor veksle mellom å sette fokuset på forgrunnen og menneskene eller bakgrunnen og naturen.

Profilen i bruk

Den nye merkevaren skal legge til rette for tydelig og helhetlig kommunikasjon til besøkende og inspirere til bruk av naturen. Velkommen inn.