Skilting langs veg

Her finner du en oversikt over hva som gjelder hvis du skal søke om oppsetting av offentlig vegskilting eller reklame langs vei, med henvisninger til aktuelt regelverk.

Vi har egne maler for utforming av reklameskilt. For offentlig vegskilting gjelder bestemmelser for bruk og utforming som er gitt i Vegdirektoratets skiltnormal N300.

Skilting langs veg bør inngå i den helhetlige skiltplanen for verneområdet, besøkssenteret og nasjonalparkkommunen/-landsbyen. Skiltplanen må være koblet til verneområdets besøksstrategi og øvrig informasjon fra aktørene som bruker merkevaren. Ideelt sett bør alle disse aktørene ha en overordnet felles plan for skilting og informasjon.

Skilting langs offentlig veg er strengt regulert, og skiltmyndighetene har ansvar for at skiltingen skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i N300 (Trafikkskilt). Det er derfor viktig at aktørene som benytter merkevaren og ønsker skilting har dialog med skiltmyndighetene ved planlegging av skilting.