Oversettelser

Informasjon om verneområdene skal gis på flere språk, og noen ord og uttrykk gjentar vi ofte og på tvers av områder. Vi har samlet ofte brukte ord og oversettelser her. På denne måten sparer vi tid og ressurser på felles oversettelser, vi får en enhetlig begrepsbruk og vi sikrer at oversettelsene vi bruker er korrekte. Bruk disse oversettelsene som grunnlag ved bestilling av oversettertjenester.

Oversettelsene er utført av autoriserte oversettere.

For oversettelser til ikonforklaring, se oversikt over ikonforklaringer i ikonsamlingen her.

Her kan du finne de offisielle navnene på de ulike verneområdene (IUCN-standard) og andre effektive arealbaserte tiltak (OECM) i Europa på ulike språk European Environment Agency.

Engelsk

Norges nasjonalparkerNorwegian National Parks
VerneområdeProtected area
NasjonalparkNational Park (eks. Jotunheimen National Park)
LandskapsvernområdeProtected Landscape (eks. Utladalen Protected Landscape)
NaturreservatNature Reserve (eks. Trillemarka Nature Reserve)
BiotopvernområdeBiotope
Protection Area
Besøkssenter nasjonalparkVisitor Centre National Park
Besøkssenter våtmarkVisitor Centre Wetland
Besøkssenter villreinVisitor Centre Wild Reindeer
Besøkssenter rovdyrVisitor Centre Carnivore
Besøkssenter verdensarvVisitor Centre World Heritage
NasjonalparkforvalterNational park manager
VerneområdeforvalterProtected area manager
NasjonalparklandsbyNational Park Village (eks: Lom National Park Village)
NasjonalparkkommuneNational Park Municipality
NasjonalparkstyreNational Park Authority


Tysk

Norges nasjonalparkerNorwegens Nationalparks
VerneområdeSchutzgebiet
NasjonalparkNationalpark
LandskapsvernområdeLandschaftsschutzgebiet
NaturreservatNaturschutzgebiet
BiotopvernområdeBiotopschutzgebiet
Besøkssenter nasjonalparkBesucherzentrum Nationalpark
Besøkssenter våtmarkBesucherzentrum Feuchtgebiet
Besøkssenter villreinBesucherzentrum Wildrentier
Besøkssenter rovdyrBesucherzentrum Raubtier
Besøkssenter verdensarvBesucherzentrum Welterbe
NasjonalparkforvalterNationalparkverwalter
VerneområdeforvalterNaturschutzverwalter
NasjonalparklandsbyNationalparkdorf
Nasjonalparkkommune
Nationalparkgemeinde

Nordsamisk

Norges nasjonalparker Norgga álbmotmehciide
Nasjonalpark Álbmotmeahcci
Landskapsvernområde Suodjemeahcci
Naturreservat Luonddumeahcci
Biotopvernområde
Besøkssenter nasjonalparkÁlbmotmeahci galledanguovddáš
Besøkssenter våtmark
Besøkssenter villrein
Besøkssenter rovdyr
Besøkssenter verdensarv
Nasjonalparkforvalter Álbmotmeahccehálddašeaddji
Verneområdeforvalter
Nasjonalparklandsby Álbmotmeahccegilli
Nasjonalparkkommune

Sørsamisk

Norges nasjonalparker
VerneområdeVaarjelimmiedajve
NasjonalparkNasjonaaleparhke (avklart med samisk språkkompetansesenter)
LandskapsvernområdeEatnemevaarjelimmiedajve
Naturreservat
BiotopvernområdeBiotopevaarjelimmiedajve
Marint vern/marint verneområdeMarijne-vaarjelimmiedajve/mearoe-vaarjelimmiedajve
Besøkssenter nasjonalparkGuessiejarnge nasjonaaleparhke
Besøkssenter våtmark
Besøkssenter villrein
Besøkssenter rovdyr
Besøkssenter verdensarv
Nasjonalparkforvalter
Verneområdeforvalter
NasjonalparklandsbyNasjonaaleparhkevoene
Nasjonalparkkommune

Polsk

Norges nasjonalparkerNorweskie Parki Narodowe
VerneområdeObszar chroniony
NasjonalparkPark Narodowy
LandskapsvernområdeObszar chronionego krajobrazu
NaturreservatRezerwat natury
BiotopvernområdeObszar chronionego biotopu
Besøkssenter nasjonalparkCentrum turystyczne Parku Narodowego
Besøkssenter våtmarkCentrum turystyczne mokradeł
Besøkssenter villreinCentrum turystyczne renifera tundrowego
Besøkssenter rovdyrCentrum turystyczne zwierząt drapieżnych
Besøkssenter verdensarvCentrum turystyczne dziedzictwa światowego
NasjonalparkforvalterZarząd Parku Narodowego
VerneområdeforvalterZarząd Obszaru Chronionego
NasjonalparklandsbyMiejscowość związana z Parkiem Narodowym
NasjonalparkkommuneGmina związana z Parkiem Narodowym

Begrunnelser for valg av ord

Conservation versus protected

Oversetterens betraktninger:

There is a shade of difference between ‘conservation area’ and ‘protected area’.

For example, in the UK a conservation area is defined thus:

Conservation area designation introduces a general control over the demolition of unlisted buildings and provides a basis for planning policies whose objective is to conserve all aspects of character or appearance, including landscape and public spaces, that define an area’s special interest.

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) has this definition of a protected area:

A protected area is a clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve the long term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values. (IUCN Definition 2008)

Therefore I would say that a protected area is a natural environment, such as those listed above, while the term ‘conservation area’ is broader and covers various built environments.