Temaplakatene finnes i samme størrelser som kartplakatene; 700×1000 mm, 500×700 mm og A3 i stående og liggende format. Temaplakatene brukes når du vil informere om spesifikke temaer, men også for mindre verneområder som for eksempel naturreservater hvor kartbehovet er mindre enn for nasjonalparkene.

Tekststørrelse og mengde tekst som ligger i malene er tilpasset for å sikre lesbarhet fra ulik avstand. Malene er tilrettelagt for informasjon på norsk og engelsk. I områder hvor det er naturlig, må samisk prioriteres, i tillegg til norsk og engelsk. I malen ligger det markering for monteringshull, pass på at det ikke plasseres informasjon i disse områdene.

Kartstørrelser:

700 x 1000 liggende, bredde 337 mm x høyde 303 mm
700 x 1000 stående, bredde 335 mm x høyde 232 mm
500 x 700 liggende, bredde 234 mm x høyde 194 mm
500 x 700 stående, bredde 242 mm x høyde 138 mm
A3 liggende, bredde 121 mm x høyde 131 mm
A3 stående, bredde 156 mm x høyde 87 mm

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).

På lokaliteter hvor det er utfordringer med aktivitet utover det som vernereglene eller andre relevante regelverk tillater, kan det være aktuelt å legge til informasjon om Miljødirektoratets varslingstjeneste som formidler tips og varsler til lokalt SNO. I de nedlastbare filene på siden ligger det både standardmal for temaplakat, og en egen malfil hvor dette er inkludert. Bruk av denne informasjonen må skje i samråd med lokalt SNO.

Gode eksempler på ferdig materiell

Temaplakater om skog

I dette eksempelet er temaplakaten hengt opp på fire strategiske plasser. Rød prikk indikerer hvor man står.

Last ned PDF av temaplakaten "Opplev gammel barskog".

Temaplakater om myr og våtmark

I disse eksemplene fra Vardnesmyra naturreservat på Senja fortelles det om myras plante- og dyreliv, økosystemtjenester og andre gode egenskaper:

Se plakaten "Velkommen hjem til myra"

Se plakaten "Karbonlager og flomdemper"


Astujeaggi naturreservat ligger i utkanten av det arktiske permafrostarealet, og i området finnes myrtypen palsmyr. Dette er en naturtype som er svært sårbar for klimaendringer.

Se plakaten "Velkommen til palsmyra"


Lista

Restaurert våtmark Slevdalsvannet

Temaplakater om tradisjonell bruk av verneområdene

Reindrift i Børgefjell

På Senja står denne plakaten som beskriver "gavene fra myra"

Temaplakater om fugleliv og leveområder for fugl

Eidvågen naturreservat
Krykkjene klamrer seg fast i Eidvågen


Jomfruland

Fuglelivet i Sørstrand


Temaplakater om fugleliv i verneområdene på Listastrendene.

Sandløpere fra Arktis

Det rike Nesheimsvannet

Fugleliv ved Nesheimvannet

Temaplakater om kulturminner og historie

I Bergevika naturreservat står det 10-12 meter høye kalkovner som ble brukt til utvinning av kalk. Det er også mulig å se gamle kalkbrudd og skinneganger innenfor naturreservatets grenser.

Se plakat om kalken i Bergevika naturreservat


Jotunheimen

Varderekkja over Sognefjellet

Temaplakater om plante- og dyreliv

Temaplakater om landskap og geologi

Temaplakater om aktiviteter og tilbud

Over breen til Galdhøpiggen


Moskusstien er et kanaliseringstiltak på Dovrefjell. Det er en merkbar økning i folk som ønsker å se moskus, og dersom økningen fortsetter vil vi oppleve uønskede situasjoner i møte mellom mennesker og moskus. I tillegg har området utfordringer knyttet til villreinens trekk og fjellrevhi i området. Målet med tiltaket er å gi god informasjon om farene ved å gå for nært moskus, og samtidig sørge for at de som ønsker å gå i området holder seg på en bestemt sti som er godt markert.

Last ned PDF av temaplakat