Temaplakatene finnes i samme størrelser som kartplakatene; 700×1000 mm, 500×700 mm og A3 i stående og liggende format. Temaplakatene brukes når du vil informere om spesifikke temaer, men også for mindre verneområder som for eksempel naturreservater hvor kartbehovet er mindre enn for nasjonalparkene.

Tekststørrelse og mengde tekst som ligger i malene er tilpasset for å sikre lesbarhet fra ulik avstand. Malene er tilrettelagt for informasjon på norsk og engelsk. I områder hvor det er naturlig, må samisk prioriteres, i tillegg til norsk og engelsk. I malen ligger det markering for monteringshull, pass på at det ikke plasseres informasjon i disse områdene.

Kartstørrelser:

700 x 1000 liggende, bredde 337 mm x høyde 303 mm
700 x 1000 stående, bredde 335 mm x høyde 232 mm
500 x 700 liggende, bredde 234 mm x høyde 194 mm
500 x 700 stående, bredde 242 mm x høyde 138 mm
A3 liggende, bredde 121 mm x høyde 131 mm
A3 stående, bredde 156 mm x høyde 87 mm

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).

På lokaliteter hvor det er utfordringer med aktivitet utover det som vernereglene eller andre relevante regelverk tillater, kan det være aktuelt å legge til informasjon om Miljødirektoratets varslingstjeneste som formidler tips og varsler til lokalt SNO. I de nedlastbare filene på siden ligger det både standardmal for temaplakat, og en egen malfil hvor dette er inkludert. Bruk av denne informasjonen må skje i samråd med lokalt SNO.

Gode eksempler på ferdig materiell

Temaplakat for moskusstien på Dovrefjell

Moskusstien er et kanaliseringstiltak på Dovrefjell. Det er en merkbar økning i folk som ønsker å se moskus, og dersom økningen fortsetter vil vi oppleve uønskede situasjoner i møte mellom mennesker og moskus. I tillegg har området utfordringer knyttet til villreinens trekk og fjellrevhi i området. Målet med tiltaket er å gi god informasjon om farene ved å gå for nært moskus, og samtidig sørge for at de som ønsker å gå i området holder seg på en bestemt sti som er godt markert.

Last ned PDF av temaplakat

Ulike varianter av temaplakater for Jomfruland nasjonalpark

Her kan du laste ned PDF av tre gode eksempler på temaplakat for Jomfruland nasjonalpark.

Fuglelivet i Sørstrand

Sjeldne arter på sandkysten

Hule og døde trær er fulle av liv

Varianter laget for naturreservat og øvrige verneformer

Astujeaggi naturreservat
Velkommen til palsmyra

Eidvågen naturreservat
Krykkjene klamrer seg fast i Eidvågen

Temaplakat Vikerfjell

I dette eksempelet er temaplakaten hengt opp på fire strategiske plasser. Rød prikk indikerer hvor man står.
Last ned PDF av temaplakaten "Opplev gammel barskog".

Fugleliv i verneområder

Temaplakater om natur og fugleliv i verneområdene på Listastrendene.

Det rike Nesheimsvannet

Fugleliv ved Nesheimvannet

Restaurert våtmark Slevdalsvannet

Sandløpere fra Arktis

En variant av temaplakat for Børgefjell

Temaplakater om myras mangfold

I disse tre eksemplene fra Vardnesmyra naturreservat på Senja fortelles det om myras plante- og dyreliv, økosystemtjenester og andre gode egenskaper.

Velkommen hjem til myra

Gavene fra myra

Karbonlager og flomdemper