Temaplakatene finnes i samme størrelser som kartplakatene; 700×1000 mm, 500×700 mm og A3 i stående og liggende format. Temaplakatene brukes når du vil informere om spesifikke temaer, men også for mindre verneområder som for eksempel naturreservater hvor kartbehovet er mindre enn for nasjonalparkene.

Tekststørrelse og mengde tekst som ligger i malene er tilpasset for å sikre lesbarhet fra ulik avstand. Malene er tilrettelagt for informasjon på norsk og engelsk. I områder hvor det er naturlig, må samisk prioriteres, i tillegg til norsk og engelsk. I malen ligger det markering for monteringshull, pass på at det ikke plasseres informasjon i disse områdene.

Kartstørrelser:

700 x 1000 liggende, bredde 337 mm x høyde 303 mm
700 x 1000 stående, bredde 335 mm x høyde 232 mm
500 x 700 liggende, bredde 234 mm x høyde 194 mm
500 x 700 stående, bredde 242 mm x høyde 138 mm
A3 liggende, bredde 121 mm x høyde 131 mm
A3 stående, bredde 156 mm x høyde 87 mm

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).

Gode eksempler på ferdig materiell

Ulike varianter av temaplakater for Jomfruland nasjonalpark

Her kan du laste ned PDF av tre gode eksempler på temaplakat for Jomfruland nasjonalpark.

Fuglelivet i Sørstrand

Sjeldne arter på sandkysten

Hule og døde trær er fulle av liv

Varianter laget for naturreservat og øvrige verneformer

Astujeaggi naturreservat
Velkommen til palsmyra

Eidvågen naturreservat
Krykkjene klamrer seg fast i Eidvågen

Temaplakat Vikerfjell

I dette eksempelet er temaplakaten hengt opp på fire strategiske plasser. Rød prikk indikerer hvor man står.
Last ned PDF av temaplakaten "Opplev gammel barskog".

En variant av temaplakat for Børgefjell