Autosignatur

Dette er den nye merkevarens offisielle autosignatur som kan benyttes av aktørene under merket. Det er mulig å gjøre justeringer knyttet til språk, enten kombinasjon med norsk/samisk eller norsk/engelsk.

Men det er også mulig (og anbefalt i norsk/engelsk) å skifte mellom dine lagrede signaturer i Outlook, hvor den norske settes inn automatisk, og du kan velge å sette inn den engelske manuelt når det er aktuelt. 

Bruk PNG-fil av logoen, og forminsk den. Logo skal være i ca. høyde 2,32, bredden justerer seg selv. Den skal kun benyttes av aktører under merket. Forvalterne kan velge mellom å bruke logo for nasjonalpark elle styrelogo etter hva du synes er mest hensiktsmessig i din kommunikasjon.

Det er ikke mulig å sette andre logoer inn sammen med merkevarelogo, men henvisninger til respektive nettsider, facebooksider, miljøhensyn og digital postkasse er en vurdering den enkelte må gjøre. Tenk da også på det totale omfanget av signaturen. Oppsettet skal følges slik det er her.