Kart på nett

Dette er en veiledning for deg som skal bestille kart til din nettside for besøkende, og kartet skal visualiser deres besøksstrategi. Nettkartet skal være en enkel løsning som kan bygges inn på nettsider, med lite programmering. Du kan bestille nettkart fra webutviklerne, grafiskere og andre profesjonelle aktører

Kartet skal så godt det lar seg gjøre ligne på de øvrige kartene som lages under merkevaren Norges nasjonalparker. Les mer om dette på s. 21, punkt 5 Designstandard og visuelt uttrykk i veilederen for utvikling av kart.

Kriterier til kartet:

Generelt:

 • Vise verneområdet, enten som flate eller med omriss. Importer KML fil med utvalgte egenskaper. Ta bort alt som ikke gir mening for de besøkende
 • Kartet skal være zoomet inn til verneområdet som et utgangspunkt for visningen
 • Kartet skal være dynamisk med flere zoom nivåer
 • Kartet skal ha knapper for å zoome inn og ut
 • Kartet skal fungere på ulike flater (mobil, nettbrett og desktop)
 • Språk: Ikke alle kartløsninger lar seg oversette like lett, men informasjon i tekstbokser kan tilpasses så det er mest mulig universalt.

Tilbudspunkter i kartet:

 • Punktsymbol som kan klikkes på for å få mer informasjon
 • Mulighet til å legge til en lenke til andre nettsider
 • Vurder å bare vise de viktigste symbolene når det er mange symbol på ett sted. Mulighet for klynge-visning ved mange symboler tett
 • Punktsymbolene skal følge standarden til merkevaren for Norges nasjonalparker
 • Implementer Calibre font i kartet