Aktuelt

Kampanje 2023

Det er snart påske, og tid for sol, appelsin og skigåing - og kanskje også bålbrenning og annen friluftsaktivitet i og utenfor våre verneområder.
Da er det kampanjetid!

Informasjonskampanje 2022

Informasjonskampanjen er rullet ut og vi oppfordrer alle aktører til å ta del i det felles arbeidet med spredning av videoer og budskap i egne kanaler, på Facebook, Instagram og andre.

Kampanjen er utviklet med formål om å oppnå økt bevissthet om at det er egne regelverk i verneområder som skiller seg fra reglene vi forholder oss til når vi ferdes ellers i norsk natur.

Les mer på kampanjens egen side.

Profileringsplakat

Vi har laget en plakat som viser nasjonalparkene på kunstferdig vis, som vi tror og håper kan bli en fin salgsvare for besøkssentrene, og også eventuelt en give-away for styrene dersom dere ser muligheten for det.

Les mer om plakaten her.

Aktivitetshefte

Aktivitetsheftet er en brosjyre som informerer om besøkssenteret og artene/naturen du møter på senteret. Heftet skal inneholde informasjon, fakta og oppgaver for barn, og tilpasses ønsket aldersgruppe. Heftet skal gi kunnskap og legge til rette for kreativ utfoldelse. Det kan fint brukes både før, under og etter et besøk – og i undervisningsøyemed. Det fungerer også som en invitasjon til å avlegge senteret et besøk.

Les mer om heftet her.

Nyheter i skiltsystemet

Skråstilte skilt

Vi har nå en skråstilt skiltvariant i cortenstål som kan benyttes. Denne kan tas i bruk ved et utkikkspunkt eller øvrige innfallsporter hvor du kan lese om temaet på plakaten for så å heve blikket og se det du har lest om.

Les mer om skråstilte skilt her.


Mindre skiltmaler med nye stativ

Vi har jobbet med å utvikle skilt for å dekke et behov som ikke har vært dekket av de øvrige skiltmalene vi har. Disse skiltene krever mindre fundamentering og dersom du ønsker å skilte inne i et verneområde eller et stykke fra eller ved infrastruktur hvor det ikke er ønskelig med mye tilrettelegging, så er disse skiltene egnet til dette formålet.

Les mer om skiltmalene her.


Kommersielt merke

Vi oppfordrer til at dere tar i bruk ordningen med de kommersielle merkene. Styrene bestemmer selv hvordan kravene skal utformes, det som ligger i designmanualen er et forslag til hvordan dette kan gjøres, dere bør tilpasse skjemaene til deres eget område. Vi vet at noen få områder mangler logoer, og rydder nå i mappene til styrene, hvor alt ligger klart.

Les mer om kommersielle merker i designmanualen

Pilotprosjektet under merkevaren Norges nasjonalparker er avsluttet

I to dager var deltagere fra de fire pilotene Hallingskarvet, Varangerhalvøya, Jotunheimen og Rondane nasjonalparker samt Miljødirektoratet, samlet i Vadsø. Vi fikk se gode eksempler på implementeringen av merkevaren i Varangerbotn og Komagdalen og pilotprosjektet ble formelt avsluttet.

Tre-utredning

Vi har kommet et godt stykke nå med å høste erfaringer fra bruken av Cortenstål, som vi kan dra nytte av i arbeidet med merkevaren. Når det gjelder tre har vi ikke kommet like langt, og vi har også ønsket å se nærmere på bruken av ulike treslag, og behandlingen av dem, for å sikre det uttrykket vi ønsker. Her i designmanualen kan du nå se litt mer av hva vi har funnet ut. Det meste av dette må selvfølgelig også testes ut, som med alt annet vi gjør. Les mer her.

Vårt uttrykk i sosiale medier

Vi minner om at det er klare føringer for hvordan vi skal se ut i sosiale medier. En del tok tak i dette da vi sendte ut beskjed om dette i forrige nyhetsbrev, men det er fortsatt en del som setter inn hele logoen i Instagramsirkelen, for eksempel. Da blir den ikke lesbar/synlig. Sett inn kun portalen, og dere vil synes som en helhetlig gruppe overalt på både FB og Instagram, det blir flott!

Les retningslinjer for bruk av logo i sosiale medier.

Eksempel på utstillingsdesign

Flere av dere har fra tid til annen behov for å lage en utstilling, stor eller liten.

Siden en utstilling først og fremst må forholde seg til omgivelsene og tilgjengelig areal, er det ikke hensiktsmessig å lage faste maler. 

På Lista Fyr og Besøkssenter våtmark Lista har de igangsatt et pilotprosjekt for utstillingsdesign.

Last ned eksemplet fra Lista