Nyheter

Kommersielt merke

Vi oppfordrer til at dere tar i bruk ordningen med de kommersielle merkene. Styrene bestemmer selv hvordan kravene skal utformes, det som ligger i designmanualen er et forslag til hvordan dette kan gjøres, dere bør tilpasse skjemaene til deres eget område. Vi vet at noen få områder mangler logoer, og rydder nå i mappene til styrene, hvor alt ligger klart.

Les mer om kommersielle merker i designmanualen

Pilotprosjektet under merkevaren Norges nasjonalparker er avsluttet

I to dager var deltagere fra de fire pilotene Hallingskarvet, Varangerhalvøya, Jotunheimen og Rondane nasjonalparker samt Miljødirektoratet, samlet i Vadsø. Vi fikk se gode eksempler på implementeringen av merkevaren i Varangerbotn og Komagdalen og pilotprosjektet ble formelt avsluttet.

Tre-utredning

Vi har kommet et godt stykke nå med å høste erfaringer fra bruken av Cortenstål, som vi kan dra nytte av i arbeidet med merkevaren. Når det gjelder tre har vi ikke kommet like langt, og vi har også ønsket å se nærmere på bruken av ulike treslag, og behandlingen av dem, for å sikre det uttrykket vi ønsker. Her i designmanualen kan du nå se litt mer av hva vi har funnet ut. Det meste av dette må selvfølgelig også testes ut, som med alt annet vi gjør. Les mer her.

Vårt uttrykk i sosiale medier

Vi minner om at det er klare føringer for hvordan vi skal se ut i sosiale medier. En del tok tak i dette da vi sendte ut beskjed om dette i forrige nyhetsbrev, men det er fortsatt en del som setter inn hele logoen i Instagramsirkelen, for eksempel. Da blir den ikke lesbar/synlig. Sett inn kun portalen, og dere vil synes som en helhetlig gruppe overalt på både FB og Instagram, det blir flott!

Les retningslinjer for bruk av logo i sosiale medier.

Eksempel på utstillingsdesign

Flere av dere har fra tid til annen behov for å lage en utstilling, stor eller liten.

Siden en utstilling først og fremst må forholde seg til omgivelsene og tilgjengelig areal, er det ikke hensiktsmessig å lage faste maler. 

På Lista Fyr og Besøkssenter våtmark Lista har de igangsatt et pilotprosjekt for utstillingsdesign.

Last ned eksemplet fra Lista

Viktig om vedlikehold av portalskilt

For at portalskiltene i cortenstål skal fremstå slik vi ønsker, er det laget en enkel instruks for vedlikehold. 

Denne instruksen er nylig oppdatert med følgende informasjon: Skiltene bør etter de er produsert stå på lagring utendørs i ca tre måneder før de settes ut i terrenget. Dette for å rense de rustfrie bokstavene mens rusteprosessen pågår.

Les hele veilederen her

Nytt om nasjonalparkene i sosiale medier

Sosiale medier brukes mer og mer i kommunikasjonsarbeidet for nasjonalparkene. For å fremstå som tydelige aktører under merkevaren, er det derfor viktig med noen føringer.

Norges nasjonalparker på nett

Vi er i gang med å se på hvordan nasjonalparkene skal fremstå mest mulig ryddig for omgivelsene på nett. Flere av nasjonalparkene har allerede utviklet egne nettsider, mens andre har planer om dette.

Skiltmaler for nasjonalparklandsby- og kommune

Nasjonalparkkommunene blir fortløpende inkludert som aktører under merkevaren Norges nasjonalparker når de nå etterhvert oppfyller de nye kriteriene for autorisasjon. Da vil vi også inkludere kommunene mer i denne designmanualen, slik at spesifikke produkter og skiltmaler for dem også vil komme på plass i første del av 2019.

Veilederen for merkevarekart er revidert

Den nye utgaven av veilederen for merkevarekart inneholder oppdaterte spesifikasjoner for produksjon av kart under merkevaren. Husk at du i designmanualen finner gode eksempler på ulike kartprodukter under merkevaren.