Skiltsystem

Norges nasjonalparkers skiltsystem består av mange ulike skilt som alle bygger på de samme designprinsippene. De preges av høy kvalitet i materialbruk og utforming. Skiltene skal være lett gjenkjennelige som en del av identiteten til Norges nasjonalparker og kommunisere tydelig, uavhengig av omgivelsene de vises i. Anbefalingene for materialbruk og produksjon skal sikre nettopp det.

Material og produksjon av skilt

Anbefalt material i alle skilt er stål eller tre. Tykkelsen på stålet bør være 10 mm for frittstående skilt og vegghengte skilt. Etter anbefaling fra leverandørene bør dette testes i lokale vær- og vindforhold. Det samme gjelder for innfesting av plakater.

Informasjonsplatene med trykket informasjon skal festes på stålplatene. Tekstinformasjon for skiltene anbefales trykket på baksiden av 5 mm herdet glass. Glass er anbefalt materiale og er valgt med hensyn til riping, hærverk og den estetiske opplevelsen av skiltplatene. Alternativt kan tekstinformasjon trykkes på aluminium og etterbehandles med laminert overflate. Det må også tas hensyn til UV-stråling og behandles deretter. Skiltplatene skal monteres med litt avstand fra skiltflaten for å unngå fuktskade på den trykte informasjonsplaten.

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

Plassering av skilt

Tenk på helheten i området ditt. Det anbefales ikke å sette for mange skilt sammen på et punkt, fordi det blir et veldig massivt inngrep og fremstår som en "vegg" i naturen.

Fordel dem ut fra hvor de ulike skiltene er relevante å sette opp. Det er mulig å sette portalskilt og andre skilt på samme sted, men husk at gjennom portalen skal du alltid kunne se inn i det verneområdet den representerer.