Veggskilt

Besøkssenter

Størrelse skilt: 700×1000 mm

Ved montering på store veggflater anbefaler vi at størrelsen på skiltet økes.

Base: Cortenstål 10 mm. Logo og navnetrekk utskåret.

Bruksområde: Kan settes på vegg på besøkssenter.

Skiltet består layout hvor én skal benyttes til logo for besøkssenter, mens den andre beskriver besøkssenteret på sekundære språk som engelsk, tysk eller samisk. Det er viktig at det er merkevarens font som benyttes, og at de sekundære at språkene er satt opp i mindre størrelse enn hovedlogo (bruk mal nedenfor).

Hvis det er tilstrekkelig kontrast til bakgrunnen, kan nasjonalparklogoen monteres med utskårne bokstaver direkte på vegg i sort eller hvitt, avhengig av veggens bakgrunnsfarge.

Nasjonalpark- og verneområdestyre

Størrelse skilt: Basert på logostørrelse

Base: Cortenstål 10 mm
Bruksområde: Kan settes på vegg på besøkssenter

Vegghengt skilt for innendørs og utendørs bruk, for markering av nasjonalparkstyre.

Avhengig av regulering av fasade eller pylon som logoen skal monteres på, må størrelse tilpasses etter område og logoene kan derfor også monteres som løse bokstaver og ikke på stål. Hvis logoen skal monteres uten stålbakgrunn så sørg før å gi logoen nok clear space (luft rundt logo). Les mer om luft rundt logo her.

Stålbakgrunnen regnes ut fra størrelse på logoen. Bredden av logosymbolet (X) skal være minimum marg på stålbakgrunnen som illustrert her.

I malen vises det tre eksempler på vegghengt skilt med bakplate i stål; en med to linjer logo, en med tre linjer og en med fire linjer. Disse viser høyden på stålplaten og lengden må regnes og justeres ut fra logosymbolet.

Dersom huseier har regler for hvordan styrets navn skal settes, så følges disse.