Artsplakater

Artsplakater

Artsplakatene finnes i en størrelse; 700×1000 mm. 

Tekststørrelse og mengde tekst som ligger i malene er tilpasset for å sikre lesbarhet fra ulik avstand. Malene er tilrettelagt for informasjon på norsk, engelsk og tysk. I områder hvor det er naturlig, byttes tysk ut med samisk. I malen ligger markering for monteringshull, pass på at det ikke plasseres informasjon i disse områdene.

Malen inneholder tre typer artsplakater med forskjellige bildetyper.

NB! Det skal benyttes foto, og ikke illustrasjoner eller tegninger på de nye artsplakatene. 
Det er viktig å tilstrebe høy kvalitet og relativt lik standard og uttrykk på bildene som brukes.