Artsplakat

Artsplakaten skal gi en oversikt over viktige og/eller vanlige arter som du kan se på lokaliteten hvor plakaten skal settes opp.

Bruksområde:

Artsplakaten kan settes opp på en fuglekikkelokalitet, f.eks. inne i et fugletårn e.l. Plakattypen kan også settes opp på en informasjonspunkt eller i et besøkssenter hvor fuglelivet i verneområdene er interessant.

Husk bildekreditering!

Språk:

Malene er tilrettelagt for informasjon på norsk, engelsk og tysk. I områder hvor det er naturlig, byttes tysk ut med samisk.


NB! Det skal benyttes foto, og ikke illustrasjoner eller tegninger på artsplakatene.
Det er viktig å tilstrebe høy kvalitet og relativt lik standard og uttrykk på bildene som brukes.

Mal for artsplakat

Artsplakatene finnes størrelsen 1000 x 700 mm.

Malen inneholder tre typer artsplakater med forskjellige bildetyper.

Begrunnelse for valg av foto vs. tegninger på artsplakater

Det viktigste argumentet for bruk av foto er målgruppen for plakaten og dens forståelse og innsikt i natur og arter. Målgruppen til Norges nasjonalparker er de som ikke er så kjent med naturen, og for denne målgruppen er det ikke ørsmå detaljer som er avgjørende. Ornitologer kjenner disse fugleartene, så detaljert gjengivelse er ikke hovedformålet her. Denne plakaten vil uansett ikke brukes til bestemmelse av sjeldne arter. Formålet er ikke at man skal lære seg findetaljer i fjærdrakten, men at de som ikke har kjennskap fra før kan gjenkjenne artene. Foto vil i tillegg gi en glede for de som ikke er fugleinteressert.

Fotografier oppleves som sann dokumentasjon fremfor illustrasjoner med en kunstnerisk tolkning. Mennesker forholder seg lettere til virkeligheten slik den formidles gjennom foto enn til imaginære ting som illustrasjon. Illustrasjoner er en representasjon og gir en ekstra dimensjon som kan forstyrre informasjonen i bildet slik at vi ikke opplever illustrasjonen som like "ekte" som et fotografi.

Som et sekundært argument skal vi sikre en tydelig og gjenkjennelig profil og da er det viktig med et helhetlig uttrykk og en rød tråd på alle flater. Dette bidrar til å skape gjenkjennelse av Norges nasjonalparker som avsender, uavhengig av tema som formidles. Plakaten i sin helhet blir finere og mer attraktiv og tilgjengelig for "hvermansen" ved bruk av foto enn ved bruk av tegninger.