Digitale flater

Her har vi samlet retningslinjer for bruk av profil på digitale flater som sosiale medier, webdesign og webannonser.

Sosiale medier

Når Facebook, Instagram eller andre sosiale medier brukes som kommunikasjonskanal skal nasjonalparken være avsender og logosymbolet brukes som profilbilde. Informasjon om nasjonalparkens styre, og eventuelt besøkssenter og nasjonalparklandsby beskrives under fanen «om/about».

Logosymbolet skal stå i svart på hvit bakgrunn og med luft rundt symbolet som vist i eksemplet.
Ved evt bruk av illustrasjonsfoto/toppbilde skal det være et landskapsbilde av nasjonalparken etter gjeldende bildestil.

For besøkssentre uten tilknytning til en nasjonalpark/verneområde skal besøkssentret være avsender og logosymbolet brukes som profilbilde. Logosymbolet skal stå i svart på hvit bakgrunn og med luft rundt symbolet som vist i eksemplet.

Maler til sosiale medier

For sosiale medier finnes en stor verktøykasse som kan benyttes. Foto, typografi, ikorer, portalen og farger kan bidra til å tydeliggjøre et budskap og gjøre en post eller story mer visuelt spennende.

Maler for Instagram post (format 1:1 og 4:5) og story (format 9:16), samt Facebook banner er tilgjengelige for både InDesign og PowerPoint.

Webdesign

Flere av aktørene under merkevaren Norges nasjonalparker har egne nettsider. Med et felles webdesign ønsker vi å samle og forsterke merkevaren Norges nasjonalparker på nett og mobil.

Webdesignet tar høyde for stor variasjon i kommunikasjonsbehov og bruk, og er designet med to hovedfokus;
god brukervennlighet og økt tilgjengeliggjøring av naturen.

Med dette som utgangspunkt er resultatet en løsning med en tydelig og enkel navigasjon, ryddig innhold og bevisst bruk av gode bilder og enkle tekster som beskriver og inspirerer til bruk av naturen. Nettsiden er tilpasset alle flater fra nett til mobil og er bygget på WordPress (Open Source, og uten driftskostnader) for å enkelt kunne oppdateres og tilpasses – og for at dere selv skal kunne gjøre det samme i årene fremover. Det er fullt mulig å benytte andre løsninger og det er det flere som har gjort med vellykket resultat. Det er viktig å lytte til leverandør, ettersom ulike løsninger kan være mer eller mindre levedyktige i et langsiktig perspektiv.

Aktørene må selv bekoste implementeringen av designet på egne nettsider, og står fritt til å velge leverandør.

Webannonser

I annonser på web, skal stående formater benyttes. Her vises grunnprinsippene for webannonser i formatet 240×600 px.

Det eksisterer tre ulike typer maler for webannonser:

Landskapskurve
Webannonse med landskapskurvene i grønn profilfarge. Denne kan brukes av alle aktører under merkevaren.

Landskapskurve på fotografi
Webannonse med fotografi og landskapskurve. Denne kan brukes av alle aktører under merkevaren.

Fotografi
Webannonse med fotografi. Denne kan brukes av alle aktører under merkevaren