Bekledning

De beskrivelsene du finner her, gjelder bekledning for de som kan sies å direkte representere merkevaren.
De gjelder ikke profileringsartikler som selges.

Offisiell bekledning under merkevaren er forbeholdt nasjonalparkforvaltere og verneområdeforvaltere, ansatte ved autoriserte besøkssentre eller i øvrige forvaltningsmyndigheter samt de oppnevnte representanter i områdets styre.

Når bekledning skal merkes med logosymbol og benevninger skal dette trykkes direkte på tekstil i helhvit farge. Profiltypesnittet Calibre skal benyttes på all tekst. Det er ønskelig at dere velger klær av høy kvalitet og med nøytrale, helst mørke farger. Forvalternes klær bør være svarte, mørk blå eller grå, og ikke ha kontrastfarger på glidelåser eller andre detaljer. Det som er viktig er at fargene er avdempet og ikke skrikende. Det er også en stor fordel at forvalterne har klær som er noenlunde like, slik at de opptrer som representanter for merkevaren med et likt uttrykk utad.

Nasjonalparken eller verneområdets logo skal alltid plasseres på høyre bryst, mens tittel eller annen benevning skal plasseres på venstre side. Dersom jakken har egen logo på, så kan annen benevning settes på venstre arm.

For besøkssentrene settes logo for senteret på høyre side. På ryggen settes navnet på senteret på toppen, og lokalisering eller områdene det informeres om, under streken. Streken skal stå i kant med logoen på venstre side, og ikke lenger enn teksten ut mot høyre.

Størrelse

Regler for clear space (luft rundt logo) og minimumsstørrelse gjelder også når logo plasseres på bekledning.

Logoer for områder, besøkssentre og forvalter kan lastes ned her.

T-skjorte

Materiale: Økologisk eller resirkulert bomull, ull eller teknisk kvalitet. Skal være miljømerket og av høy kvalitet.

Unngå for eksempel fleece eller andre syntetiske materialer, og gå for ullprodukter i stedet.

Her vises oppsett for besøkssenter og nasjonalpark med inviterende budskap på rygg: «Velkommen!» med beskrivelse på størrelser av logo og skrift. Tekst på rygg og bryst skal være i Calibre semibold. Det er også mulig å variere med for eksempel å sette nasjonalparken(e) på ryggen.

Logo settes alltid på høyre bryst. Besøkssenterets egennavn eller den ansattes tittel kan settes på motsatt side, i hvitt, og uten logosymbol.

T-skjorter kan være i alle profilfargene. Her står du fritt til å velge farge.

I eksemplene ser du hvordan oppsett med flere tilhørende nasjonalparker ser ut og hvordan stedsnavn til tilhørende nasjonalpark settes opp.

Gode eksempler på ferdig materiell

Feltjakke Reinheimen nasjonalpark

Reinheimen nasjonalpark har produsert feltjakker til forvalterne. Her ser vi et godt eksempel på plassering og bruk av logo.

Feltjakke Besøkssenter villrein Hjerkinn

Besøkssenter villrein Hjerkinn har laget feltjakker med trykk foran og bak.