Norges nasjonalparker samler alle verneområder, besøkssentre, nasjonalparklandsbyer og -kommuner under en visuell identitet for stadig bedre vern og mer besøk.

Profileringsplakat

Vi har laget en plakat som viser nasjonalparkene på kunstferdig vis, som vi tror og håper kan bli en fin salgsvare for besøkssentrene, og også eventuelt en give-away for styrene dersom dere ser muligheten for det.

Les mer om plakaten her.

Aktivitetshefte

Aktivitetsheftet er en brosjyre som informerer om besøkssenteret og artene/naturen du møter på senteret. Heftet skal inneholde informasjon, fakta og oppgaver for barn, og tilpasses ønsket aldersgruppe. Heftet skal gi kunnskap og legge til rette for kreativ utfoldelse. Det kan fint brukes både før, under og etter et besøk – og i undervisningsøyemed. Det fungerer også som en invitasjon til å avlegge senteret et besøk.

Les mer om heftet her.

Nyheter i skiltsystemet

Skråstilte skilt

Vi har nå en skråstilt skiltvariant i cortenstål som kan benyttes. Denne kan tas i bruk ved et utkikkspunkt eller øvrige innfallsporter hvor du kan lese om temaet på plakaten for så å heve blikket og se det du har lest om.

Les mer om skråstilte skilt her.


Mindre skiltmaler med nye stativ

Vi har jobbet med å utvikle skilt for å dekke et behov som ikke har vært dekket av de øvrige skiltmalene vi har. Disse skiltene krever mindre fundamentering og dersom du ønsker å skilte inne i et verneområde eller et stykke fra eller ved infrastruktur hvor det ikke er ønskelig med mye tilrettelegging, så er disse skiltene egnet til dette formålet.

Les mer om skiltmalene her.