Norges nasjonalparker samler alle verneområder, besøkssentre, nasjonalparklandsbyer og -kommuner under en visuell identitet for stadig bedre vern og mer besøk.

Eksempel på utstillingsdesign

Flere av dere har fra tid til annen behov for å lage en utstilling, stor eller liten.

Siden en utstilling først og fremst må forholde seg til omgivelsene og tilgjengelig areal, er det ikke hensiktsmessig å lage faste maler. 

På Lista Fyr og Besøkssenter våtmark Lista har de igangsatt et pilotprosjekt for utstillingsdesign.

Last ned eksemplet fra Lista

Viktig om vedlikehold av portalskilt

For at portalskiltene i cortenstål skal fremstå slik vi ønsker, er det laget en enkel instruks for vedlikehold. 

Denne instruksen er nylig oppdatert med følgende informasjon: Skiltene bør etter de er produsert stå på lagring utendørs i ca tre måneder før de settes ut i terrenget. Dette for å rense de rustfrie bokstavene mens rusteprosessen pågår.

Les hele veilederen her

Nytt om nasjonalparkene i sosiale medier

Sosiale medier brukes mer og mer i kommunikasjonsarbeidet for nasjonalparkene. For å fremstå som tydelige aktører under merkevaren, er det derfor viktig med noen føringer.