Norges nasjonalparker samler alle verneområder, besøkssentre, nasjonalparklandsbyer og -kommuner under en visuell identitet for stadig bedre vern og mer besøk.

Kommersielt merke

Vi oppfordrer til at dere tar i bruk ordningen med de kommersielle merkene. Styrene bestemmer selv hvordan kravene skal utformes, det som ligger i designmanualen er et forslag til hvordan dette kan gjøres, dere bør tilpasse skjemaene til deres eget område. Vi vet at noen få områder mangler logoer, og rydder nå i mappene til styrene, hvor alt ligger klart.

Les mer om kommersielle merker i designmanualen

Pilotprosjektet under merkevaren Norges nasjonalparker er avsluttet

I to dager var deltagere fra de fire pilotene Hallingskarvet, Varangerhalvøya, Jotunheimen og Rondane nasjonalparker samt Miljødirektoratet, samlet i Vadsø. Vi fikk se gode eksempler på implementeringen av merkevaren i Varangerbotn og Komagdalen og pilotprosjektet ble formelt avsluttet.

Tre-utredning

Vi har kommet et godt stykke nå med å høste erfaringer fra bruken av Cortenstål, som vi kan dra nytte av i arbeidet med merkevaren. Når det gjelder tre har vi ikke kommet like langt, og vi har også ønsket å se nærmere på bruken av ulike treslag, og behandlingen av dem, for å sikre det uttrykket vi ønsker. Her i designmanualen kan du nå se litt mer av hva vi har funnet ut. Det meste av dette må selvfølgelig også testes ut, som med alt annet vi gjør. Les mer her.