Autorisert besøksenter

Vi har 33 autoriserte besøkssentre i Norge under merkevaren. De er fordelt på temaene; nasjonalpark, våtmark, rovdyr, villrein og verdensarv.

Alle besøkssentrene er autoriserte som offisielle besøkssentre under merkevaren Norges nasjonalparker. Det finnes også natursentre/besøkssentre Norge som ikke er en del av denne ordningen. De autoriserte sentrene informerer om nasjonalparker eller annen tematikk knyttet til natur, og kan ha flere tema. Oversikt over sentrene finner du her.

Sentrene kan benytte pylonskilt utenfor senterne sine, skilte på vegg, og bygge opp utstillinger i henhold til merkevarens føringer. Foreløpig ligger det ett konkret eksempel ute på utstillingsdesign, men her kommer det flere. I tillegg er det mulig å lage en temabrosjyre for senterets tilbud til de besøkende, og også andre elementer (salgsbrosjyrer med tilbud om aktiviteter, program for senterets virksomhet etc.). Det er mulig å ha stor variasjon i det som lages, det viktige er at det benyttes profesjonelle til å lage det aller meste. En profesjonell grafiker som evner å følge retningslinjene i vår designmanual, vil ha stor frihet i produktutviklingen. Besøkssentrene kan også lage seg klær til de ansatte. Også her er det retningslinjer for hvordan dette skal gjøres.

I tillegg kan besøkssentrene utarbeide profilprodukter med navnet på nasjonalparken, eller besøkssenteret, alt etter hva som er naturlig. Dette skal være produkter av høy kvalitet hvor logo kan trykkes/settes på. Her i manualen kan du se eksempler på profilartikler som er laget, og skisser av hvordan det kan gjøres. I tillegg finner du eksempler på anbefalte leverandører. Det er viktig at det stilles høye krav både til produksjonen og innholdet i disse produktene. Vi skal ha høy standard for våre anskaffelser for å kunne levere kvalitet. Vi skal med andre ord ikke sikte mot billigste vare. Hør gjerne med kolleger på andre sentere om eksempler på hva de har gjort, her er det mye godt arbeid som er utført allerede.

Eksempler på produkter som autoriserte besøkssentre kan utarbeide (listen er ikke uttømmende):

  • vegskilt
  • pylonskilt
  • profileringsprodukter
  • klær til ansatte
  • flagg/banner
  • temaplakater
  • temabrosjyre for senteret og andre tema
  • nettside i merkevarens profil med avsenderlogo øverst