Andre verneområder

Alle andre verneområder i Norge (ca. 3000) er offisielle aktører under merkevaren Norges nasjonalparker.

Det er svært mange verneområder i Norge. Ikke alle skal ta ut merkevaren i form av skilting eller andre elementer. Noen har ferdselsforbud, andre er svært sårbare og har lite ferdsel, og kanskje tilsvarende lite informasjonsbehov. Graden av behov for å løfte frem områdene, som merkevaren gjør, er svært varierende. Vi har differensiert vern i Norge, og det vises også her.

Mengden utfordringer ditt område har (definert i områdets besøksstrategi) vil bestemme hvor mye av merkevarens virkemidler du tar ut. Et portalskilt, eller en natursti vil kunne generere (eller kanalisere) ferdsel, og det blir derfor svært viktig at en besøksstrategi ligger til grunn for plassering av ulike elementer. For øvrig har alle verneområder samme muligheter til uttak av merkevaren som nasjonalparkene:

  • veiskilt
  • kartplakat eller hovedplakat for området
  • temaplakater for ulike tema relevante for området
  • kartbrosjyre og temabrosjyrer for området
  • portalskilt
  • natursti
  • informasjon inne i områdene (skiltmal under utarbeidelse)
  • nettside i merkevarens profil med avsenderlogo øverst