Nasjonalparkkommune

En nasjonalparkkommune er en viktig ambassadør for merkevaren Norges nasjonalparker. Den har nasjonalparkareal, den tilbyr fasiliteter knyttet til nasjonalparker, og er ofte også et viktig startpunkt inn i nasjonalparken.

Hva kan nasjonalparkkommunen informere om?

Kommer du til en nasjonalparkkommune, så skal du få god informasjon om verneområdene som ligger i nærheten. 
Denne informasjonen er det forvaltningsmyndigheten som står for. Nasjonalparkkommunen kan supplere med å informere om det den tilbyr av aktiviteter og tjenester i selve kommunen.

Nasjonalparkkommunen kan også sette opp veiskilt som forteller at du har kommet til en nasjonalparkkommune og skilt på kommunehuset.

Og så er det ikke minst viktig at kommunen setter opp temaplakater inne i sentrum med de tilbud som nasjonalparkkommunen har.
Dette kan være nærturer i området, natur- og kulturstier og ulike aktiviteter som kommunen kan tilby lokalbefolkning og tilreisende.

Eksempler på produkter nasjonalparkkommunen kan utarbeide, og på disse flatene/produktene er
det kun nasjonalparkkommunens merkevarelogo alene som kan stå som avsender.:

 • veiskilt
 • temaplakater med tilbud i nasjonalparkkommunen
 • banner
 • brosjyre: hva har nasjonalparkkommunen å tilby?
 • roll-up (to ulike maler)


På disse flatene/produktene har nasjonalparkkommunen mulighet til å sammenstille merkevarelogo og kommunelogo

 • nettside på kommunens egne sider med informasjon om tilbudet som nasjonalparkkommunen har
 • forretningstrykksaker (brevark etc.)
 • klær
 • roll-up, konferansemappe og konferansemateriell.

Her kan du se en detaljert beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. 

Besøksstrategiske tiltak:

 • vertskapskurs
 • utvikling av nærturstier
 • utvikling av aktiviteter og tilbud i kommunen

De fleste nasjonalparkkommunene er medlemmer av foreningen "Norges nasjonalparkkommuner".
Din kommune kan søke om medlemskap her: nasjonalparkkommuner.no

Her er noen eksempler på infoplakater som er utarbeidet av nasjonalparkkommuner

Kommunekart over Røyrvik nasjonalpparkkommune

Her er tilbudene utenfor nasjonalparken godt visualisert. Denne plakaten er en av flere temaplakater som er satt opp inne i en gamme i Røyrvik sentrum.

Last ned en PDF av plakaten

Røyrvik nasjonalparkkommune kart over sentrum og over nærturer

Dovre nasjonalparkkommune

Temaplakat med kart over turvei over Dovrefjell som kalles Nasjonalparkvegen.

Last ned plakaten "Nasjonalparkvegen – Sykkelrute over Dovrefjell"

Lesja nasjonalparkkommune

Kart over turmål og informasjon om kulturminne/naturen langs sti til Tussheimbu. Dette er et samarbeid om tre infopunkt i kommunen sammen med Reinheimen nasjonalpark og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Kart i stor målestokk. 

Last ned plakaten "Ta turen til Tussheimbue og Tussheim"