Nasjonalparkkommune

En nasjonalparkkommune er en viktig ambassadør for merkevaren Norges nasjonalparker. Den har nasjonalparkareal, den tilbyr fasiliteter knyttet til nasjonalparker, og er ofte også et viktig startpunkt inn i nasjonalparken.

Hva kan nasjonalparkkommunen informere om?

Kommer du til en nasjonalparkkommune, så skal du få god informasjon om verneområdene som ligger i nærheten, og denne informasjonen er det forvaltningsmyndigheten som står for. Nasjonalparkkommunen kan informere om det den tilbyr av aktiviteter og tjenester i selve kommunen.

Nasjonalparkkommunen kan sette opp vegskilt som sier at du har kommet til en nasjonalparkkommune og den kan sette opp skilt på kommunehuset, og så er det ikke minst viktig at den setter opp temaplakater inne i sentrum med de tilbud nasjonalparkkommunen har. Dette kan være nærturer i området, natur- og kulturstier og ulike aktiviteter som kommunen kan tilby lokalbefolkning og tilreisende.

Eksempler på produkter nasjonalparkkommunen kan utarbeide:

 • veiskilt
 • temaplakater med tilbud i nasjonalparkkommunen
 • banner
 • brosjyre: hva har nasjonalparkkommunen å tilby?
 • roll-up (har to ulike maler)

På disse flatene er det kun nasjonalparkkommunens merkevarelogo alene som kan stå som avsender. • nettside på kommunens egne sider med informasjon om tilbudet som nasjonalparkkommunen har
 • postalia (brevark etc.)
 • bekledning
 • roll-up, konferansemappe og konferansemateriell.

På disse flatene har nasjonalparkkommunen mulighet til å sammenstille merkevarelogo og kommunelogo

Besøksstrategiske tiltak:

 • vertskapskurs
 • utvikling av nærturstier
 • utvikling av aktiviteter og tilbud i sentrum av kommunen

De fleste nasjonalparkkommunene er medlemmer av foreningen "Norges nasjonalparkkommuner". Din kommune kan søke om medlemskap her:

nasjonalparkkommuner.no

Retningslinjer for logosammenstillinger

På mange flater skal kommunens merkevarelogo benyttes alene. I andre sammenhenger kan den benyttes sammen med kommunens våpenskjold. Det finnes tre varianter av sammenstilling av kommunens våpenskjold/logo og nasjonalparkkommunelogo. Eksemplifisert her med Lesja kommune. Her finner du også gode eksempler på hvordan dette løses i praksis. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe av dette.

Variant A

Variant A kan brukes med eller uten stedsnavnet. På flater der det ikke er hensiktsmessig å gjenta stedsnavn, er det fint å bruke merkevarelogo bestående av portalen og ordet nasjonalparkkommune.

Variant A1

Sammenstilling av hel kommunelogo og nasjonalparklogo.
Kommunenavn skal stå på to linjer.

Variant A2

Sammenstilling av hel kommunelogo og nasjonalparklogo.
Uten kommunenavn, over to linjer.

Variant B

Sammenstillingen av kommuneskjoldet og nasjonalparklogoen gir god balanse og vekt. Kommunevåpenet oppleves som hovedavsender, samtidig som navnet kun skrives én gang.

Variant C

Sammenstilling av hel kommunelogo + slagord og nasjonalparklogo. Kommunenavn på to linjer. Kommunens logo og slagord samles, mens logo for nasjonalparkkommune kommer til slutt. Her vist med eksempel fra Lesja kommune.

I denne retningen kan man også benytte merkelogo som kun har portal + ordet nasjonalparkkommune for å ikke gjenta stedsnavn flere ganger etter hverandre.

Eksempelflater

Videre følger logoeksempler og bruk på diverse flater

Bekledning

T-skjorte

Logosammenstillingen kan plasseres liten foran på venstre bryst og/eller større på rygg. Klær bør være i en nøytral farge, gjerne mørk grå, sort eller hvit.

Ullgenser

Logosammenstillingen kan plasseres liten foran på venstre bryst og/eller større på rygg. Klær bør være i en nøytral farge, gjerne mørk grå, sort eller hvit.

Her vises en variant av ullgenser med logo kun foran, og en variant med logo foran og bak.

Roll-up

Nasjonalparkkommunene kan benytte mal for rollup, hvor sammenstilt logo brukes sammen med foto av god kvalitet.

E-postsignatur

Benytt signatur med sammenstilt logo i saker relatert til kommunikasjon om Norges nasjonalparker.

Postalia

Nasjonalparkkommunene kan benytte den sammenstilte logoen på materiell som brevark, konvolutt og visittkort.

Konferansemappe

Nasjonalparkkommunene kan benytte dette designet for konferansemappe, hvor sammenstilt logo brukes sammen med foto av god kvalitet.

Powerpoint mal

Nasjonalparkkommunene kan benytte mal for konferansemappe, hvor sammenstilt logo brukes sammen med foto av god kvalitet.

Nettsider

Nasjonalparkkommunenes nettsider er bygget opp på forskjellige plattformer og moduler.

Ved bruk av sammenstilt logo skal den plasseres venstrejustert. Eventuelt slagord skal settes sammen med kommunelogo. Nasjonalparkkommune logoen kan være klikkbar for å komme til ekstern side.

Det er også et alternativ å legge til et svart banner i toppen med logo for nasjonalparkkommune. Logoen plasseres venstrestilt.

Føringer for logobruk

Her er noen eksempler på infoplakater som er utarbeidet av nasjonalparkkommuner

Kommunekart over Røyrvik nasjonalpparkkommune

Her er tilbudene utenfor nasjonalparken godt visualisert. Denne plakaten er en del av flere temaplakater som er satt opp inne i en gamme i Røyrvik sentrum.

Last ned en PDF av plakaten

Røyrvik nasjonalparkkommune kart over sentrum og over nærturer

Dovre nasjonalparkkommune

Temaplakat med kart over turvei over Dovrefjell som er kalt Nasjonalparkvegen.

Last ned plakaten "Nasjonalparkvegen – Sykkelrute over Dovrefjell"

Lesja nasjonalparkkommune

Kart over turmål og informasjon om kulturminne/naturen langs sti til Tussheimbu. Dette er et samarbeid om tre infopunkt i kommunen sammen med Reinheimen nasjonalpark og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Kart i stor målestokk. 

Last ned plakaten "Ta turen til Tussheimbue og Tussheim"