Språkprofil

Språkprofil eller «Tone of voice» beskriver kommunikasjonen til nasjonalparkene, øvrige verneområder, besøkssentrene og nasjonalparkkommuner og -landsbyer - og uttrykker merkevarens grunnleggende verdier.

En språkprofil er ikke bare hva du sier, men hvordan du velger å si det.

Stemmen til Norges nasjonalparker skal være med på å invitere inn i naturen og legge til rette for gode opplevelser og et trivelig besøk.

Vi skal i større grad vektlegge hva leseren ønsker av informasjon enn hva avsenderen ønsker å si. Det medfører mindre paragraf-henvisninger og opplisting av verneverdier og mer opplevelser, aktiviteter og praktiske opplysninger rundt for eksempel sikkerhet og utstyr.

Denne kommunikasjonen er gjeldende for all skrevet tekst – og inkluderer nettsider, sosiale medier, markedsmateriell og informasjon. Alt og alle den besøkende møter på sin reise. Den gjelder også i fysiske møter med de besøkende og definerer holdningen vi har til vertskap og invitasjon.

Vi har utarbeidet 14 skrivevettregler som oppsummerer de viktigste føringene for hvordan vi kommuniserer.