Retningslinjer

Kommersiell bruk av merkevaren Norges nasjonalparker

Virksomheter med geografisk tilhørighet til en nasjonalpark (og i enkelte tilfeller andre verneområder) kan søke om tillatelse til å benytte et spesiallaget merke for denne merkevaren, sammen med logo for egen virksomhet, i markedsføringen av et produkt, tjeneste eller aktivitet. Portalsymbolet er et registrert varmemerke i pantentstyret, og kan ikke benyttes av virksomheter uten at dette er  godkjent. 

Det er designet egne merker for formålet (kommersielt merke) og det er nasjonalparkstyret (eller annen forvaltningsmyndighet) for den aktuelle nasjonalparken eller verneområdet som behandler søknaden og gir tillatelser. Styret eller forvaltningsmyndighet skal ha godkjent besøksstrategi for området.

Hvem kan bruke det kommersielle merket?

En kommersiell, frivillig eller annen type virksomhet som foregår i, eller ved en nasjonalpark. Hvis produktet som tilbys kommer fra en nasjonalpark, eller det arrangeres en aktivitet i eller ved en nasjonalpark, så er det mulig å søke om tillatelse til å bruke merket.

Hva står merket for?

Det kommersielle merket er utviklet for å gi en mulighet til å markedsføre en bedrift, aktivitet eller produkt i relasjon til Norges nasjonalparker, og sier noe om geografisk tilhørighet til en nasjonalpark eller et verneområde. Merket er ikke et kvalitetsstempel, og representerer ikke en godkjenning, noen form for finansiering eller annen støtte fra nasjonalparken eller forvaltningsmyndigheten. I seg selv ligger det en kvalitet i å ligge i nærheten av en nasjonalpark eller verneområde, det er dette vi ønsker at de lokale bedriftene skal kunne nyte godt av.

Når kriteriene settes lokalt av den enkelte forvaltningmyndighet er det mulig, og vi oppfordrer til, å sette kvalitative kriterer for å dele ut merket. Her  kan dere dreie utviklingen lokalt i retning av bærekraft, ansvarlig markedsføring og benytte andre og lokale kriterier som er viktig for akkurat dere. 

Hvordan kan merket brukes?

Merket kan brukes som klistremerker i butikkvinduer, i program eller brosjyrer, på nettsteder, i e-post på produkter og plakater.

Hva er kriteriene for bruk?

  • Det kommersielle merket må ikke brukes på en måte som kan skade Norges nasjonalparkers omdømme, eller på en måte som strider mot nasjonalparkens- eller verneområdets retningslinjer eller formål.
  • Det er ikke tillatt å bruke merket på reklamemateriell eller varer uten følge av virksomhetens egen logo. Det må alltid gå klart frem hvem virksomheten bak produktet eller tjenesten er, at dette ikke er et nasjonalparkprodukt eller -tjeneste, og at det ikke er et nasjonalparkgodkjent produkt eller tjeneste.
  • Merket skal ikke endres i form, beskjæres eller tillegges design eller egen tekst. Det er retningslinjer som beskriver riktig bruk.
  • Merket kan ikke selges videre eller distribueres til tredjepart.
  • Ved misbruk av det kommersielle merket kan tillatelsen til bruk trekkes tilbake.

Hvorfor må det foreligge en signert avtale?

  • Logoen for Norges nasjonalparker er en verdifull ressurs, og et beskyttet varemerke, dette gjelder også det kommersielle merket.
  • Det er viktig å håndheve riktig bruk til fordel for alle som ønsker å knytte sin virksomhet til Norges nasjonalparker, og misbruk kan ødelegge verdien for alle som benytter merket. Vi ber derfor om at det signeres en forpliktende avtale.
  • Gjennom avtalen anerkjenner du kriteriene for bruk og binder deg til å bruke merket respektfullt, hensiktsmessig og etter retningslinjene.
  • Bare de som har søkt om og fått tillatelse til å bruke merket, kan gjøre det.

Hvor mye koster det?

Det er gratis å bruke det kommersielle merket.

Får jeg merket til odel og eie?

Det er den respektive forvaltningsmyndigheten som fastsetter varigheten for rettigheten til bruk av merket. Hvis det arrangeres en tidsbegrenset engangshendelse kan styret foreta en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Hvordan søker jeg?

Hvis du etter å ha lest nødvendige opplysninger og dokumenter ønsker å søke om å bruke én eller flere av Norges nasjonalparker sine kommersielle merker, er neste skritt å fylle ut og signere, i to eksemplarer - søknadsskjema og avtalen for registrering.

Returner disse to eksemplarene til vernemyndigheten for den aktuelle nasjonalparken/verneområdet ved forvalter/saksbehandler.

Du vil deretter motta høyoppløselige versjoner av merket på ulike språk og i ulike filformater og retningslinjer om hvordan du bruker det samt en signert avtale.

Bruken av dette kommersielle merket er helt nytt, og vi vil gjerne holde kontakten for å sikre at det fungerer både for deg og for oss. Vi skal gjennomgå prosessen med jevne mellomrom for å forsikre oss om at merkevaren for Norges nasjonalparker ivaretas på best mulig måte.

Merkene du kan søke om å bruke:

Det er også utviklet kommersielle merker på nordsamisk, sørsamisk står for tur.

Kategori opprinnelse
Kommer fra/ Origins from

Kategori aktivitet
Skjer i/Happening in

Kategori lokalisering
Ved/Located in