Typografi

Valg av profiltypesnitt (skrifttype) er gjort på bakgrunn av behovet for tydelig og enkel kommunikasjon til brukere og besøkende. Calibre er en moderne sans serif font med god lesbarhet og åpne, runde former. Typesnittet består av fem ulike vekter, som gjør den fleksibel og funksjonell for alle typer bruk – fra informasjonsskilt og trykkede brosjyrer til kart og digitale flater

Profiltypesnitt: Calibre

Et eget typesnitt er blitt valgt for å fungere som det primære typesnittet i alle Norges nasjonalparkers applikasjoner. Dette er det eneste typesnittet som skal brukes.

Profiltypesnittet Calibre er et viktig element i Norges nasjonalparkers identitet. Den er en klassisk sans serif med høy typografisk kvalitet. Tydelighet, lesbarhet og funksjonalitet har vært bakgrunnen for valget av dette typesnittet.

Styrken i typografien ligger i enkelheten i bokstavformene, som med sine åpne runde former gir en utmerket lesbarhet og særpreg.

Calibre er et lisensiert typesnitt. Den juridiske enheten (bedriften) som produserer en trykksak eller innhold for web må derfor ha lisens. Typesnittet kan vedlegges dokumentet for trykking eller programmering, men dersom trykkeriet eller designbyrået gjør enringer i teksten (såkalt aktiv bruk) må de også ha lisens for typesnittet.

Dersom Miljødirektoratet står for produksjonen er det Miljødirektoratet som er den juridiske enheten bak produksjonen, og man trenger ikke egen lisens.

Følg lenken for å kjøpe typesnittet. Kryss av for bruksområde (desktop, og/eller web) og velg light, regular, medium, semibold, og bold. Typesnittet er en engangskostnad og lisensen evigvarende. I kolonnen ved siden av kan du teste ut typesnittet.


Bruk av andre skrifttyper

I alle officeprogrammer benyttes fonten Arial. Det betyr at i Powerpoint, Word og Publisher så kan denne standardfonten benyttes. Det medfører også at nasjonalpark- og verneområdestyrene ikke trenger å kjøpe inn fonten Calibre ettersom de i all hovedsak ikke skal produsere noe selv, men benytte profesjonelle designere.