Besøksstrategier

Her finner du eksempler på besøksstrategier. For alle områder som har nasjonalpark- eller verneområdestyrer så skal disse ut på høring og inn til endelig godkjenning hos Miljødirektoratet.

For øvrige verneområder så skal en besøksstrategi (for et eller flere områder samlet i ett dokument) sendes inn til Miljødirektoratet i forkant av eventuelle informasjonstiltak i området.

De fire pilotenes besøksstrategier

Disse fire nasjonalparkene ble valgt som piloter, og har godkjente besøksstrategier.

Eksempler på besøksstrategier for andre verneformer

Her finner dere eksempler fra andre verneområder. Et av dokumentene har merknader ment for Miljødirektoratet, som vi også synes det er nyttig at dere ser.