Bruk av landskapskurven

Hovedkurven

Hovedkurven er en direkte videreføring av logoens kurve og opptrer som en universalkurve som kan brukes av alle aktører under merkevaren.

Kyst, fjord og våtmark

Brukes av de aktørene som har en tilknytning til vannet. Både langs kysten og på innlandet der innsjø er en viktig del av nasjonalparken eller de aktuelle verneområdene.

Fjell og tinder

Brukes av de aktørene som har en tilknytning til høyfjellet, bratte fjell og dype daler. Fra nord til sør der fjellheimen er en viktig del av nasjonalparken eller de aktuelle verneområdene.

Vidde og åser

Brukes av de aktørene som har en tilknytning til det åpne landskapet. Der vidder, breer, åser, skog og myr er en viktig del av nasjonalparken eller de aktuelle verneområdene.

Mal til landskapskurver

Landskapskurvene er integrert i malene der de er tenkt brukt. Skal landskapskurvene brukes utenom malene må de tilpasses formålet uten at kurvene klemmes sammen, strekkes eller deformeres. Endringene bør utføres av en grafisk designer eller annen designkyndig. 

Nedenfor kan du laste ned de fire kurvene. NB: høyden på disse kurvene er tilpasset flaggmalen, men størrelsen og høyden kan tilpasses for eget formål.