Profilplakat

Plakaten signaliserer de verdiene som ligger til grunn for merkevaren; kvalitet, bestandighet og unik(e opplevelser).

Her er portalen inkludert som et grafisk element i plakaten. Hver nasjonalpark er markert i kartet. Dette tydeliggjør aktørene samtidig som det er så lite kommersielt og subtilt at det er ønskelig å henge opp plakaten.

Design og produksjon

Det finnes tre designuttrykk, og to størrelser på profilplakaten. Plakatene skal alltid være en kombinasjon av hvit og sort. Kartformen blir synlig ved bruk av lakk på papir, og skal ikke ha trykkfarge. To av variantene lister opp navnene på alle Norges nasjonalparker, mens den sorte versjonen kun har en markering av hvor det ligger nasjonalparker.

Dette profileringsproduktet kan kun produseres av en aktør som har rett til å bruke merket. Se aktører. For leverandører som kan benyttes se leverandører.

Det anbefales trykk på ubestrøket papir, eksempelvis Scandia 2000, 300 gr.

Profilplakat A - sort

Dette designet har logoen plassert nede til høyre, og samtlige av Norges nasjonalparker er markert inn på kartet med en portal. Selve kartet vises på plakaten ved bruk av lakk i produksjonsmetoden. Det skapes kontrast mellom papiret og lakken.

Denne varianten har svart trykkfarge, og verken trykk eller lakk hvor portalene er markert.

Profilplakat B - hvit

Dette designet har logoen plassert øverst i venstre hjørne. Navnet til samtlige av Norges nasjonalparker er listet opp i underkant og markert på kartet. Kartet vises på plakaten ved bruk av lakk i produksjonsmetoden.

Profilplakat C - hvit

Dette designet har logoen plassert nede til høyre, og navnet til samtlige av Norges nasjonalparker er listet opp og markert på kartet. Selve kartet er i en ramme. Kartet vises på plakaten ved bruk av lakk i produksjonsmetoden.