Plakater

Vi har tre typer plakater; en kartplakat, hovedsakelig ment for nasjonalparkene og større verneområder, og en temaplakat hvor du kan informere om spesifikke tema, eller mindre verneområder. Det kan også være et kart eller en kartillustrasjon i en temaplakat. Vi har også det vi kaller infoplakat, en mindre variant som er mer egnet inne i verneområder.

Plakatene er designet for å passe til Informasjonspunktskiltene, men kan også benyttes uavhengig av skiltene.

Gode eksempler

Her kan du laste ned og se gode eksempler på bruk av kartplakat og temaplakat.

Plakatene er bygget på et fleksibelt gridsystem (bokser og kolonner) med utgangspunkt i standardformatet 1000×700 mm. Det er tre ulike størrelser innenfor systemet; Standard 1000×700 mm, en halvvariant av denne på 500×700 mm og et A3 format. Malene finnes i både stående og liggende formater.

Layouten for kartplakatene er basert på et grid som deler flaten inn i fire ulike moduler: tittel og kart, ingress om nasjonalparken, kartinformasjon, og en fleksibel modul som kan dekke behovet til den enkelte aktør. Malen for kartplakatene er designet for å kunne benyttes av både nasjonalparker, besøkssenter og nasjonalparklandsbyer og -kommuner. Det er derfor lagt opp til fleksibilitet i alt innhold. Kartet, i samspill med en inspirerende ingress, danner grunnlaget for informasjon fra samtlige aktører. Ut over det kan flaten fylles etter behov.

For øvrige verneområder med mindre kartbehov er det naturlig å benytte mal for temaplakat.

Det finnes et sett ulike fleksible modulmaler som kan benyttes; bruk av bilder, visning av alle Norges nasjonalparker i kart, tekstoppsett med informasjon om f.eks. ferdselsregler eller annet.