Plakater

Vi har to typer plakater; en kartplakat, hovedsakelig ment for nasjonalparkene og større verneområder, og en temaplakat hvor du kan informere om spesifikke tema, eller mindre verneområder. Det kan også være et kart eller en kartillustrasjon i en temaplakat.

Plakatene er designet for å passe til Informasjonspunktskiltene, men kan også benyttes uavhengig av skiltene.

Plakatene er bygget på et fleksibelt gridsystem (bokser og kolonner) med utgangspunkt i standardformatet 1000×700 mm. Det er tre ulike størrelser innenfor systemet; Standard 1000×700 mm, en halvvariant av denne på 500×700 mm og et A3 format. Malene finnes i både stående og liggende formater.

Layouten for kartplakatene er basert på et grid som deler flaten inn i fire ulike moduler: tittel og kart, ingress om nasjonalparken, kartinformasjon, og en fleksibel modul som kan dekke behovet til den enkelte aktør. Malen for kartplakatene er designet for å kunne benyttes av både nasjonalparker, besøkssenter og nasjonalparklandsbyer og -kommuner.  Det er derfor lagt opp til fleksibilitet i alt innhold. Kartet, i samspill med en inspirerende ingress, danner grunnlaget for informasjon fra samtlige aktører. Ut over det kan flaten fylles etter behov.

For øvrige verneområder med mindre kartbehov er det naturlig å benytte mal for temaplakat.

Det finnes et sett ulike fleksible modulmaler som kan benyttes; bruk av bilder, visning av alle Norges nasjonalparker i kart, tekstoppsett med informasjon om f.eks. ferdselsregler eller annet.