Plakater

Vi har fem typer plakater som har hvert sitt formål:

Les mer om formål og spesifikasjoner for hver enkelt plakattype på de respektive undersidene.

Hovedplakaten, temaplakaten og artsplakaten bygger på et fleksibelt gridsystem med bokser og kolonner som kan flyttes og tilpasses etter behov.

De ulike plakattypene er tilpasset ulike flater og informasjonsmengder, og vi har tilrettelagt med standardstørrelser for malene ut fra dette. De vanligste standardstørrelsene er:

  • 1000 × 700 mm
  • 700 x 500 mm
  • A3

I de fleste tilfeller finnes malene i både stående og liggende formater.

Miniplakat har spesifikke størrelser som ikke er felles med øvrige plakattyper.

Spesielle informasjonsbehov?

I malene for hovedplakat og temaplakat er det mulig å legge til ekstra informasjon dersom det er relevant for verneområdet det skal informeres om. Hittil har vi lagt til ekstra informasjon om:

  • området har Ramsar-status, status som Utvalgt kulturlandskap etc. Se eksempel.
  • det er særlige utfordringer med ulovlig aktivitet. På steder hvor det er utfordringer med ulovlig aktivitet, kan det være aktuelt å legge til informasjon om Miljødirektoratets varslingstjeneste som formidler tips og varsler til lokalt SNO. Bruk av denne informasjonen må skje i samråd med lokalt SNO.

Behov for annen størrelse på plakaten?

Det kan i noen tilfeller være behov for å lage plakater som har andre dimensjoner enn de vi har mal for. Dette er mulig, men plakaten må settes opp av en grafisk designer med utgangspunkt i de størrelsene som plakaten skal trykkes i. Det er ikke anbefalt å tilpasse plakatfiler til trykk på andre størrelser enn de er satt opp for.

Fordi miniplakaten er tiltenkt brukt på stativ for miniplakat, er den ikke egnet for å produseres i andre størrelser enn det malen legger til rette for.

Når kan det være aktuelt å trykke plakater med andre størrelser?

  • Plakaten skal settes opp på en eksisterende skilttavle med andre størrelser enn de som skiltene i designmanualen er laget for. Ved gjenbruk av eksisterende skilttavler skal disse være av god kvalitet, i god stand og skal stå i stil med plakaten og annen tilrettelegging på stedet.
  • Plakatens formål tilsier at det er hensiktsmessig at den trykkes større/mindre enn det malene er laget for.

Informasjon om hulling for montering av plakater

Hulling på plakater må samsvare med skiltene som produseres. I malene for de ulike plakattypene er det vist til markering for monteringshull. Vær nøye med at det ikke plasseres informasjon i disse områdene.