Kampanje 2022-2023

Her er alt du trenger å vite om årets kampanje!

På denne siden finner du som aktør alt du trenger å vite om hvordan du kan ta i bruk denne kampanjen for dine verneområder.

Med denne kampanjen ønsker vi å oppnå økt bevissthet om at det er egne regelverk i verneområdene, som skiller seg fra de vanlige reglene vi har knyttet til ferdsel i norsk natur. Den fokuserer på regler som er spesielle for verneområdene, som vi vet at brytes i et visst omfang og som gjelder for en god del områder. En fellesnevner er også at dette ofte er regler som det er utfordrende å formidle.


Denne kampanjen er en felles kampanje for alle verneområder, og kan spres av alle aktører knyttet til forvaltning av verneområdene. En forutsetning for å nå fra med budskapet, er at vi alle tar i et felles tak for å spre kampanjen på sosiale medier og på egne nettsider.

Vi må også sørge for at brukerne opplever at de får svar på sine spørsmål når de klikker seg videre fra innleggene. Det betyr både at de må ledes til en side (enten norgesnasjonalparker.no eller aktørenes egne sider) men også at når de stiller direkte spørsmål under posten, så må disse besvares innen rimelig tid.

En levende kampanje!

Tanken bak denne kampanjen er at alle aktørene skal kunne bruke disse videoene når det passer for hver enkelt. I perioder med mye utfart i områdene deres kan dere velge å publisere en av filmene på Facebook eller Instagram, og det er også mulig å variere tekstene alt etter hva dere konkret ønsker å kommunisere rundt den aktuelle problematikken. Kanskje har et område utfordringer med bålbrenning i påska, og et annet med kvistknekking i fellesferien. Og kanskje har et område spesifikke utfordringer med sykling på vårparten når snøen forsvinner, eller med dronekjøring i bestemte deler av året . Her er det kun dere selv som kjenner områdene, som kan definere behovet og bruke filmene slik dere ønsker.

Men vår klare oppfordring er: bruk dem!

Hvordan publiserer vi innlegg?

For å nå flest mulig og få størst mulig effekt av kampanjen, har vi lagt en felles strategi for spredning.

Det aller viktigste å vite er at denne kampanjen er mest effektiv hvis dere enten krysspubliserer eller re-poster den posten Miljødirektoratet legger ut. Det betyr at dersom dere lager et innlegg fra scratch med filmene, så vil ikke dette bli en del av den generelle kampanjespredningen, ikke kunne telles og derfor ikke bli effektiv på samme måte. Men det kan jo også være aktuelt å benytte filmene på andre flater, derfor får dere tilgang til filmfilene. Det er også viktig å presisere at disse kun skal brukes av aktørene selv og ikke distribueres til tredjepart. Dette er viktig for troverdigheten og legitimiteten til kampanjen.

Veiledning

På Facebook er krysspublisering den foretrukne publiseringsmåten for å sikre god spredning og helhet i kampanjen. Å krysspublisere på Facebook krever imidlertid bruk av verktøy i Facebook som mange av oss ikke har brukt før. 

Det er et etablert krysspubliseringsforhold mellom mange av aktørene og Miljødirektoratet etter kampanjen i 2022, men ikke alle. Sjekk derfor om dette er på plass. Vi har også utarbeidet en veileder for hvordan dere skal gå fram for å krysspublisere innlegget som publiseres fra Miljødirektoratets Facebook-profil. Denne er allerede litt utdatert etter i fjor, og vil bli oppdatert og lagt ut igjen. 

Det kan være ulikheter i bildene i veiledningen for krysspubliseringen og det bildet du ser på din egen FB, dette er fordi det kan være ulike versjoner og rettigheter som gir ulikheter i visningene.

Vi har også laget en veileder for organisk publisering på Instagram.

Her finner du de tekstene som kommer i de postene vi kommer til å publisere, og også to forslag (Færder nasjonalpark og Bymarka naturreservat) på lokale postetekster. Dette er kun forslag/utkast, dette kan dere tilpasse akkurat som dere vil. Lag gjerne lokale varianter som kommuniserer konkret mot den målgruppa dere kjenner og som trekker fram områder dere ønsker å fokusere på.

Laste ned filmene?

Her finner du lenker til nedlastbare versjoner av filmene. Disse kan brukes på nettsider og til egne innlegg på Instagram. På Facebook spres videoene ved krysspublisering og reposting, ikke ved publisering av egne innlegg. Les mer om dette over.

Filene er passordbeskyttet. Ta kontakt med merkevare@miljodir.no for å motta passord.

Om filmene

  • 1:1 er et firkantet format og egnet for SoMe.
  • 16:9 er et breddeformat og egnet for visning på en nettside eller på skjermer hos for eksempel besøkssentrene.
  • filmen på 15 sekunder er mest egnet på SoMe, 30 sekunder på andre flater.
  • alle filmene finnes i en versjon på nynorsk og en på nordsamisk
  • bålfilmen har to ulike sluttplakater med ulik natur, svaberg og furuskog.

Filmer til bruk på Instagram

(Format 1:1)

Filmer til bruk på fullskjerm (nettsider etc.)

(Format 16:9)

Filmer til bruk på nettsider

Videoene er lagt ut på youtube, som gjør at videoene kan integreres på deres nettsider. Her finner dere linker til videoene på youtube: