Materialbruk

Til skiltproduksjon skal det benyttes cortenstål eller tre.

Det skal helst benyttes cortenstål, men i enkelte områder kan det være naturlig å benytte tre.

Her følger en gjennomgang av anbefalte materialer til bruk i skilt.Cortenstål

Corten er en type spesialstål med en legering som gjør at det raskt får et ytre hinne av rust. Dette er gjort med hensikt for at en videre rustprosess skal forsinkes. Det kalles også rusttregt stål.

Materialet brukes gjerne på steder hvor det er vanskelig å utføre vanlig rustbeskyttelse og vedlikehold. Corten ruster inntil et visst stadium, deretter stopper rustingen omtrent opp. Erfaring tilsier at Corten ruster 6-8 ganger tregere enn vanlig stål. Materialet brukes også der man av estetiske grunner ønsker en vakker rødbrun patina.

Corten benyttes i dag på en rekke områder, som for eksempel bygningsfasader, brokonstruksjoner, trafikkelementer, plantekasser og andre hageprodukter og skulpturer. Det selges fortrinnsvis som plater som kan sveises og formes, vanligvis i tykkelse på 3 til 10 mm, men kan også leveres i tykkelse opp til 40-50 mm.'

Navnet er en forkortelse for CORrosion restistance (rustbestandighet) og TENsile strenght (strekkstyrke).

Kilde: Store norske leksikon

Tre som materiale i skiltene

Alle tresorter vil forvitre over tid når de er utsatt for norsk natur. Av hensyn både til holdbarhet og tilgjengelighet har vi valgt ut tre typer tre som skal benyttes i merkevaresammenheng. Felles for disse er at de er ubehandlet, eller miljøvennlig behandlet, har god holdbarhet, er vedlikeholdsfrie og gir en pen naturlig gråfarge over tid.

Det er også mulig å vurdere andre gode alternativer enn de typene som beskrives her, men ta kontakt med merkevaregruppa for en vurdering.

Tre er et levende materiale og utvider seg ved økt fuktighet. Materialene beveger seg også forskjellig i lengde- og bredderetningen. Limte treprodukter vil derfor normalt sprekke noe over tid. Man må også lage skilt som gir rom for noe bevegelse.

Alle trematerialer får forkortet levetid hvis de er i direkte kontakt med jord. Skiltene bør derfor settes på en metallfot/støpt fot og løftes noe opp fra bakken. Endeveden bør også beskyttes for direkte fukt for å hindre vanninntrenging og gi øke levetiden. Løsning for beskyttelse av endeved bør utredes nærmere i hvert enkelt tilfelle, en mulig løsning er å montere en list i rustfritt stål.

  • Det skal brukes syrefaste skruer i skilttavlene.
  • Skiltene skal festes inn i treverket med rustfrie skruer.
  • Det anbefales at trematerialet forblir ubehandlet for jevnest mulig naturlig gråning.

Malmfuru

Malmfuru er sentvoksende furu og er av de aller mest bestandige, norske treslagene vi har. Kjerneveden er den innerste delen av trestammen og her er treet så mettet med harpiks at den er ferdig impregnert fra naturen side. Malmfuru har tradisjonelt blitt benyttet som materiale i Norge til konstruksjoner som skulle ha lang varighet, for eksempel stavkirker.

Malmfuruen kan stå ubehandlet, krever ingen vedlikehold og vil få en ønsket sølvgrå patinafarge etter 4-5 år.

For større skilt må malmfuruen limes sammen. Løsninger for dette er mulig, men da må man se på designløsninger som takler større bevegelse i materialet.

Bildet viser malmfuru brukt ved Varangerhalvøya nasjonalpark.

Foto: Geir Østereng

Termofuru

Termofuru, også kalt varmebehandlet furu, er furu som har gjennomgått en miljøvennlig varmebehandlingsprosess. Under behandlingen tilsettes kun varme og vanndamp og gir maksimal råtebeskyttelse, mindre sprekker og økt stabilitet i treverket.

Termofuruen kan stå ubehandlet, krever ikke vedlikehold og vil få en ønsket sølvgrå patinafarge etter kun 6-12 måneder.

Terrassebord av termofuru kan fås som lagervare på en del byggvarehandler i hele Norge, og kan brukes til blant annet skilttavler og natursti.

Bildet viser termofuruens forvandling etter ca et års eksponering for vær og vind.

Foto: Moelven

Kebony

Kebony-teknologien er en norsk, miljøvennlig prosess som gir lang holdbarhet og krever ingen vedlikehold. Kebony er en miljøteknologi som gir et alternativ til tropiske tresorter og miljøfarlig impregnert tre. Gjennom Kebony-teknologien impregneres trevirket med furfurylalkohol, en naturlig væske, for deretter å varmes opp. Oppvarmingen gjør at celleveggene blir tykkere og gjør trevirket motstandsdyktig mot sopp og råte. Dette gjør Kebony sterkt og nærmest vedlikeholdsfritt. Dette betyr mindre arbeid og mindre kostnader over tid.

Kebony-teknologien gir en mørk brunfarge som etter noen måneder skal få en ønsket sølvgrå patina.

Vi ønsker at det i merkevaresammenheng benyttes "Kebony Character" som er produsert av skandinavisk furu.

Kebony er den mest holdbare tretypen, men ulempen er at kuttflatene må behandles og beskyttes. Dette vil likevel være et godt alternativ ved skilttavler der man kan legge en list i rustfritt stål på toppen.

Bildet viser Kebony etter et par års eksponering for vær og vind.

Foto: www.kebony.com

Glass eller aluminium i skiltplatene

Plakatene som skal settes på tavlene (kartplakat eller temaplakat) skal trykkes direkte på herdet glass eller aluminiumsplater.

I malene finner du også markering av plassering av skruehull satt inn i filene.

Husk UV-filter!

Eksempelbildet er fra Lista Fyr,
Foto: Pål Hals