Natursti

Skiltingen for naturstier er tilpasset for litt informasjon om mange ulike temaer langs en sluttet runde. Selve skiltene med informasjon er «skjult» inne i stolper, og vippes ut av leseren. Det er plass til et språk på hver side av skiltet. På denne måten blir informasjonen svært lite dominerende i terrenget. En natursti kan passe for eksempel ved et besøkssenter eller en innfallsport.

Nedenfor finner du en beskrivelse av samtlige elementer ved oppsett av skilting for natursti under merkevaren.

Stolpe

Det er lagt opp til to alternative stolper, med tilpasset skiltmal til hvert alternativ. Det kan enten brukes to stykker av malmfuru 145x45 mm eller to stykker av termofuru (varmebehandlet furu) 140x42 mm. De to partene limes sammen. Stolpenes høyde bør være 1 600 mm.

Før de to halvpartene limes sammen, sages eller freses en 10 mm dyp og 510 mm lang «slisse» i den ene halvparten. Dette er for å gjøre plass til skiltet (se bilde).

Se her for en enkel skisse av stolpen

Hullet til bolten som fester skiltet bores (se skisse). Ved hullet, på innsiden av begge halvpartene, limes det skiver, f.eks. M10. Dette er viktig for å holde vippeskiltet i midten av slissen.

Deretter limes de to halvpartene sammen med utendørs trelim. Toppen av stolpen skråsages i 35 grader.

Fundamentering

Vi anbefaler bruk av varmforsinket jordanker/jordskrue som skrus ned i bakken. Disse finnes i blant annet 71 mm. Stolpen må tilpasses stolpefestet. Ved bruk av jordanker får man en stabil stolpe uten å måtte grave eller støpe. Bruk først et spett og lag et hull før jordankeret så skrues ned. Når jordankeret er på plass plasseres stolpen loddrett i festet og skrues fast med 5 skruer på hver side.

Fundament kan også støpes på plass. Dette krever mer jobb og gir mer spor i naturen, og er ikke å anbefale i verneområder. Dersom man velger denne varianten er det best å feste stolpen til fundamentet med bolter i bunnen av stolpen.

Skiltene

Til skiltene kan man benytte GoBond 3 mm, Dibond 4 mm eller lignende. Dette er plater bygget opp av to aluminiumsplater med en kjerne av polyetylen.

Skiltene har trykk på begge sider, og har derfor plass til to språk.

I skiltmalene er det lagt opp til følgende

  • Interessevekkende overskrift
  • «Hovedteksten» bør være lettlest, husk at det ofte er barn som går naturstier. Teksten bør være på maks 600 -700 tegn for å passe i malen.
  • I grått felt er det plass til en kort spennende setning, slik at de som kun leser denne også sitter igjen med noe ny og interessant kunnskap.
  • Ett fint bilde

Erfaringer

  • En kort natursti, 1,5–2,5 km, kan gjerne ha tett avstand mellom stolpene, 75–125 meter.
  • Langs en mellomlang natursti, 3–5 km, er 150–250 meter en bra avstand mellom stolpene.
  • Langs en lang sti, 6–15 km, kan det godt være 500 meter mellom stolpene.
  • Vandringen oppleves mer skiftende og interessant hvis avstanden mellom informasjonspunktene varierer.