Retningslinjer for logo

Logosymbol 
Logosymbolet er en portal, en beskyttende ramme som mykes opp av en naturlig landskapskurve. Den viser samspillet mellom kultur og natur, og balansen mellom besøk og vern.

Med den nye merkevaren for Norges nasjonalparker skal alle aktører stå sterkt samlet under ett symbol, portalen. Slik skapes en tydelig felles identitet for nasjonalparker, alle andre verneområder, besøkssentre og nasjonalparklandsbyer.


Samtidig gir merkevaren rom for en egen identitet gjennom valget av grafisk landskapskurve. Landskapskurvene, som er en videreføring av logoformen, illustrerer variasjonen i norsk natur fra kyst til fjell og kan brukes på trykte flater, skilt og vimpler/flagg. Eksemplene under viser anbefalt kurve. Hver enkelt aktør står også fritt til å bruke alle fire kurvene etter ønske. Alle vil ikke finne "sin" bølge eller sitt fjell her, dette er grafiske uttrykk for landskap og vil derfor bare uttrykke "bølge" illustrert, ikke alle former for bølger.

Fargebruk i logo

Logoen finnes i to farger, hvit og svart. Ingen andre fargekombinasjoner skal benyttes. Valg av den svarte eller hvite fargen baseres på en vurdering av kontrasten mellom logo og bakgrunn. Målet er å få logoen til å fremstå så tydelig som mulig.

Hvit logo benyttes i alle tilfeller der bakgrunnen er mørk, mens svart logo benyttes der bakgrunnen er lys.

Minimumsstørrelser

For at logoen skal gjengis så tydelig som mulig er den gitt en minimumsstørrelse. Disse målene er av stor betydning både i trykte medier (print) og på digitale flater (skjermer).

For trykte medier gjelder 11 mm som minstemål for logo. For digitale flater gjelder 31 px som minstemål for logo

Luft rundt logo (clear space)

Logoen skal alltid plasseres i en fremtredende posisjon slik at den vises tydelig. Rundt logoen skal det alltid være nok luft til å sikre et rent og oversiktlig visuelt bilde. Mengden luft varierer i direkte proposjon med logoens størrelse.

Logoen bør aldri bli forstyrret av andre elementer som reduserer dens tydelighet og lesbarhet. Riktig mengde luft beregnes ved hjelp av logosymbolet, portalen. Som vist her.

Logo i samspill med andre logoer

I de tilfellene hvor nasjonalparkens logo opptrer i samspill med andre varemerkers logoer, vil clear space være svært viktig. Andre logoer og elementer skal da ikke plasseres innenfor logoens ramme. Målet skal alltid være å gi logoen så mye rom som mulig.

I co-branding tilfeller, der nasjonalparken sammen med en annen merkevare/ekstern partner står som felles avsender, skal man forsøke å bruke retningslinjene om alltid å plassere nasjonalparklogoen mot venstre hjørne. Partnerlogoen settes så tett på nasjonalparklogoen som dens regler tillater.

I  de tilfeller hvor nasjonalparken selv eier og kan styre oppsettet av flaten, skal logoen plasseres med god avstand fra andre aktørers logo, og på den måten oppleves som avsender.