Varsomhetsplakat

Varsomhetsplakaten skal kunne brukes for å informere om at det må vises varsomhet for noe. Plakaten skal settes opp på stedet der det skal vises varsomhet. Ta gjerne en vurdering på at ikke plasseringen av skiltet i seg selv kan føre til uønsket atferd.

Det kan eksempelvis være en advarsel om sikkerhet, en oppfordring til å foreta seg noe utenfor normalt ferdselsmønster eller en bevisstgjøring av at noe er sårbart. Eksempler kan være at du bør følge nøye med hvor du går fordi det kan være glatt, at du bør følge stien fordi det er sårbart utenfor eller å gjøre oppmerksom på at her hekker det en sårbar art.

Bruksområde:

Varsomhetsplakaten skal kunne brukes for å informere om at det må vises varsomhet for noe. Plakaten plasseres i tilknytning til sti.


Språk:

På varsomhetsplakaten skal det være minst to språk.


Stativ:

Siden dette er enkle, midlertidige skilt kan disse settes opp på enkle stolper, f.eks. en gjerdestolpe.