Varsomhetsplakat

Varsomhetsplakaten skal kunne brukes for å informere om at det må vises varsomhet for noe. Plakaten skal settes opp midlertidig og på stedet der det skal vises varsomhet.

Det kan eksempelvis være en advarsel om sikkerhet, en oppfordring til å foreta noe utenfor normalt ferdselsmønster eller en bevisstgjøring av at noe er sårbart.

Bruksområde:

Varsomhetsplakaten skal kunne brukes for å informere om at det må vises varsomhet for noe. Plakaten plasseres i tilknytning til sti.


Språk:

På varsomhetsplakaten skal det være minst to språk.


Stativ:

Siden dette er enkle, midlertidige skilt kan disse settes opp på enkle stolper, f.eks. en gjerdestolpe.