Informasjonsskilt

Her finner du størrelse på skilt hvor du kan feste enten en hovedplakat eller en temaplakat. Disse plakatene er bygget på et fleksibelt gridsystem (bokser og kolonner) med utgangspunkt i standardformatet 1000×700 mm. Det er tre ulike størrelser innenfor systemet; Standard 1000×700 mm, en halvvariant av denne på 500×700 mm og et A3 format. Malene finnes i både stående og liggende formater.

Maler på kartplakater og temaplakater finner du her.

Stort skilt

Bruksområde: Utenfor nasjonalparken ved et definert startpunkt, informasjonspunkt eller utkikkspunkt, ved et besøkssenter eller inne i en nasjonalparklandsby- eller kommune. Informasjon om verneområdet, besøkssenteret eller landsbyen/kommunen. Gjerne ved en parkeringsplass, busstopp eller andre steder hvor brukerne naturlig oppsøker informasjonen. Disse skiltene skal ikke plasseres inne i verneområdene.

Størrelse skilt: 1250×2000 mm / 950×2000 
Størrelse plakat: 1000 x 700

Base: Cortenstål 10 eller 20 mm

Front: 5 mm herdet glass eller aluminium med trykket eller lakket overflate

NB! Det må legges til 10 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken, for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

Maler på kartplakater i størrelse 1000x700 for å feste på skiltet finner du her.
Maler på temaplakater i størrelse 1000x700 for å feste på skiltet finner du her.

Lite skilt

Bruksområde: Utenfor nasjonalparken ved et definert startpunkt, informasjonspunkt eller utkikkspunkt, ved et besøkssenter eller inne i en nasjonalparklandsby- eller kommune. Informasjon om verneområdet, besøkssenteret eller landsbyen/kommunen. Gjerne ved en parkeringsplass, busstopp eller andre steder hvor brukerne naturlig oppsøker informasjonen. Disse skiltene skal ikke plasseres inne i verneområdene.

Størrelse skilt: 750×2000 mm / 950×2000 mm
Størrelse plakat: 700x500

Base: Cortenstål 10 eller 20 mm

Front: 5 mm herdet glass eller aluminium med trykket eller lakket overflate

NB! Det må legges til 10 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken, for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

Maler på kartplakater i størrelse 700x500 for å feste på skiltet finner du her.
Maler på temaplakater i størrelse 700x500 for å feste på skiltet finner du her.

Skilt A3

Bruksområde: På små steder hvor de øvrige blir for store/prangende kan dette lille skiltet i A3 være nyttig.

Kartstørrelser:

Liggende format, bredde 266 mm x høyde 163 mm
Stående format, bredde 303 mm x høyde 201 mm

Bruk vektorfil, og hvis ikke 300 PPI (minimum 180 PPI).


Størrelse skilt: 397×520 mm / 520×397 mm
Størrelse skilt: A3

Base: Cortenstål 10 eller 20 mm

Front: 5 mm herdet glass eller aluminium med trykket eller lakket overflate

Maler på kartplakater i størrelse A3 for å feste på skiltet finner du her.
Maler på temaplakater i størrelse A3 for å feste på skiltet finner du her.