Profilartikler

I produktene som er knyttet til vår merkevare skal vi jobbe for å sikre høy kvalitet, i tillegg til at miljøhensyn ivaretas, i likhet med det etiske knyttet til produksjonen av produktet.

www.difi.no/anskaffelser finner du informasjon om hvilke krav som bør stilles til offentlige anskaffelser. Motivasjonen for anskaffelsen er ikke å skaffe det billigste produktet, men å anskaffe noe som signaliserer de verdiene som også ligger til grunn for vår merkevare; kvalitet, bestandighet og unike opplevelser.

Retningslinjer

Dersom dere skal lage produkter for salg knyttet til nasjonalparken eller verneområdet, ønsker vi at dere følger noen retningslinjer for å sørge for at dette blir produkter av høy kvalitet.

  • Lag gjerne produkter knyttet til bruken av området, eller områdets særegenheter.
  • Dersom det finnes lokale fotografer eller kunstnere som lager relevante produkter av høy kvalitet, inngå gjerne et samarbeid med dem.
  • Ikke lag produkter som ikke har en bruksverdi slik som for eksempel drops.
  • Dersom dere skal selge kosedyr eller andre fremstillinger av dyr og arter, skal dette være dyr som hører hjemme i den norske fauna.
  • Bruk naturlig fiber som ull, økologisk bomull, bambus e.l. i klær og andre produkter laget av tekstil, og som innfrir miljøkrav.
  • Benytt en profesjonell designer til å sette opp et forslag i form av en pdf-skisse.

På denne siden finner du noen eksempler og inspirasjon til profilartikler som både har god kvalitet og høy bruksverdi.

Gode eksempler på ferdig materiell

Kopp for Folgefonna nasjonalpark

Her er et eksempel på hvordan Folgefonna nasjonalpark har laget kopper med både tekst og logo.

Bærenett for Lofotodden nasjonalpark

Her er eksempel på hvordan Lofotodden nasjonalpark har laget bærenett med logo.