Aktivitetshefte

Aktivitetshefte

Aktivitetsheftet er en brosjyre i A4 på 28 sider som informerer om besøkssenteret og artene du møter på senteret. Heftet skal inneholde informasjon, fakta og oppgaver for barn, og tilpasses ønsket aldersgruppe.

Heftet skal gi kunnskap og legge til rette for kreativ utfoldelse. Det kan fint brukes både før, under og etter et besøk – og i undervisningsøyemed. Det fungerer også som en invitasjon til å avlegge senteret et besøk.

Oppgaver som er tilpasset aldersgruppen gjør at barna selv kan sette sitt eget preg på heftet samtidig som man blir kjent med artene på besøkssenteret. Midtsidene er en plakat med bilder av artene som kan nappes ut.

Malen inneholder forslag til innhold i aktivitetsheftet. Hvordan innholdet vinkles og presenteres, er opp til det enkelte besøkssenteret. Det er også opp til hvert besøkssenter å finne den rette miksen av tekst, bilder og illustrasjoner, men det er anbefalt å holde seg innenfor tekstmengden og antallet bildeelementer som skissert.

NB.
Malen inneholder eksempler på tekst/innhold, bilder og skisse-illustrasjoner, som ikke skal brukes videre. Det enkelte senter utvikler selv innhold til sitt hefte, i tråd med malen, og med dette innholdet som inspirasjon.

Lykke til med arbeidet!