Portalskilt

Stort portalskilt

Størrelse skilt: 800×2000 mm

Base: Cortenstål 20 mm (15mm + 5mm) eller 10 mm (5mm + 5mm)

Tekst: Laserskjæres i 5mm-platen, bokstaver i rustfritt stål tvinges inn.

Portalvindu: Laserskjært

Bruksområde: Benyttes ved utkikkspunkt eller øvrige innfallsporter hvor du ser det aktuelle området gjennom det utskårede vinduet. Plasseres ikke inne i verneområdet, men ved infrastruktur, og slik at du ser inn i det aktuelle verneområdet. Plasseres ikke langs bilvei.

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering. Skiltene bør etter de er produsert stå på lagring utendørs i ca tre måneder før de settes ut i terrenget. Dette for å rense de rustfrie bokstavene mens rusteprosessen pågår. Se instruks i veileder for vedlikehold.

Lite portalskilt

Størrelse skilt: 320×1800 mm

NB. Minimum bokstavhøyde på 30 mm gjelder på både stort og lite portalskilt. Det vil si at på enkelte små portalskilt må bredden justeres. Portalåpning skaleres da opp og logo og tekst flyttes tilsvarende ned

Base: Cortenstål 20 mm (15mm+5mm) eller 10 mm (5mm + 5mm)

Tekst: Laserskjæres i 5mm-platen, bokstaver i rustfritt stål tvinges inn.

Portalvindu: Laserskjært

Bruksområde: Benyttes ved utkikkspunkt eller øvrige innfallsporter hvor du ser det aktuelle området gjennom det utskårede vinduet.

Portalskiltene er en videreføring av logoen som symboliserer invitasjonen inn i nasjonalparken. Skiltet skal aktivisere den besøkende, og informere om naturen man ser inn i.

Skiltet finnes i to størrelser og skal benyttes på de stedene man ønsker å ramme inn utsikt fra et informasjonspunkt, vise overgangen inn i nasjonalparken eller på annen måte invitere inn i naturen.

Valg av lite eller stort skilt gjøres på bakgrunn av plassering og budskap.

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.