Reklameskilt

Skilting med reklameskilt følger ikke vegvesenets skiltnormal, håndbok N300, og er ikke forankret i skiltforskriften. Reklameskilting og skilting etter skiltforskriften må derfor ikke forveksles.

For merkevarens aktører kan reklameskilt benyttes for å markere innfarten til nasjonalparklandsby eller -kommune.

Søknad om reklameskilt

Reklameskilt langs offentlig veg er søknadspliktig til aktuell vegmyndighet (Statens vegvesen for riksveg, fylkeskommunen for fylkesveg og kommunen for kommunal veg).

Legg merke til at godkjent serviceskilting eller virksomhetsvisning kan fjernes dersom det settes opp reklame, selv om reklameskiltingen ikke er ulovlig etter veglovens bestemmelser.

Se vegkart.no for å finne ut om det er ev./rv., fv., kv. eller pv. (privat veg). Reklameskilt som viser virksomhetsnavn/type virksomhet og som er synlig langs veg kan i utgangspunktet plasseres på virksomhetens bygninger uten søknad. Se veglova § 33 og Vegvesenets nettsider. På denne nettsiden finner du også et søknadsskjema som kan brukes.

Nasjonalparklandsby

Størrelse skilt: 1500×2000 mm

Materialer: Tilsvarende eksisterende skilt

Farge: RAL 8019

Bruksområde: Benyttes som veiskilt som markerer innfarten til nasjonalparklandsby, plasseres etter at fartsgrensen inn til landsbyen er satt ned.

For at skiltet skal dekke krav om lesbarhet langs vei, og samtidig stå godt sammen med de øvrige skiltene i skiltsystemet, skal de trykkes med mørk brun base og hvit tekst.

Informasjon på to språk; norsk på logonivå og engelsk oversettelse. I områder med samiske og andre språkbehov, er det naturlig å bytte ut engelsk med dette. Skiltet skal også fortelle hvilke(n) nasjonalpark(er) stedet er nasjonalparklandsbyfor.

Nasjonalparkkommune

Størrelse skilt: 1500×2000 mm

Materialer: Tilsvarende eksisterende skilt

Farge: RAL 8019

Bruksområde: Benyttes som veiskilt som markerer innfarten til nasjonalparkkomune, plasseres etter at fartsgrensen inn til kommunen er satt ned.

For at skiltet skal dekke krav om lesbarhet langs vei, og samtidig stå godt sammen med de øvrige skiltene i skiltsystemet, skal de trykkes med mørk brun base og hvit tekst.

Informasjon på to språk; norsk på logonivå og engelsk oversettelse. I områder med samiske og andre språkbehov, er det naturlig å bytte ut engelsk med dette. Skiltet skal også fortelle hvilke(n) nasjonalpark(er) stedet er nasjonalparkkommune for.