Opplysningsskilt

Et opplysningskilt kan dekke mange forskjellige behov.
Det kan vise vei med tidsangivelse, kilometer og egnet piktogram - langs en kort sti.
Det kan også vise en lengre sti med stilisert kart, eller det kan si fra om viktige hensyn som må ivaretas,
som for eksempel å holde hunden i bånd. Her er det mange muligheter!

Opplysningsskilt

Størrelse skilt: 250×1500 mm

Base: Cortenstål 20 mm

Front: 5 mm herdet glass eller aluminium med trykket eller lakket overflate

Bruksområde: Mindre skilt du kan benytte der det er behov for å guide/styre de besøkende og/eller opplyse om noe konkret i og ved inngangen til nasjonalparken.

Skiltet består av en base i cortenstål med påmontert landskapskurve i glass eller metall med trykket overflate eller bakside. Feltet med landskapskurve skal benyttes til plassering av nasjonalparkens logo, flerspråklig informasjon og ikoner.

Malen består av ulike eksempler for opplysningsskilt med de fire ulike landskapskurvene samt et sett med ikoner.

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

Gode eksempler på ferdig materiell

Glitterheim og Glittertind

Eksempel på sammenhengende skilting til Glitterheim og videre til Glittertind i Jotunheimen nasjonalpark.


Last ned PDF av opplysningsskilt

Moskusstien på Dovrefjell

Langs Moskusstien på Dovrefjell er vegkryssene markert med opplysningsskilt med kart og informasjon.


Last ned PDF av opplysningsskilt

Beitende husdyr

I en del områder er det en utfordring med husdyrhold og ferdsel med hund i området. Da kan dette opplysningsskiltet være godt egnet.


Last ned PDF av opplysningsskilt

Beitende tamrein

I en del områder er det en utfordring med tamrein og ferdsel med hund i området. Da kan dette opplysningsskiltet være godt egnet.


Last ned PDF av opplysningsskilt