Roll-up

Landskapskurve

Roll-up er i standardformatet 800×2000 mm.

Det eksisterer fire ulike typer maler for roll-up:

Roll-up med landskapskurve i grønn profilfarge. Denne kan brukes av alle aktører under merkevaren.

Landskapskurve med fotografi

Roll-up er i standardformatet 800×2000 mm.

Roll-up med landskapskurve fylt med fotografi. Denne skal kun brukes når Norges nasjonalparker er avsender.

Fotografi

Roll-up er i standardformatet 800×2000 mm.

Roll-up med fotografi som følger retningslinjene for Norges nasjonalparkers billedstil. Denne kan brukes av alle alle aktører under merkevaren.

Tekst med fotografi

Roll-up er i standardformatet 800×2000 mm.

Roll-up med tekst og fotografi som følger retningslinjene for Norges nasjonalparkers billedstil. Denne kan brukes av alle alle aktører under merkevaren.

Kart

Roll-up er i standardformatet 800×2000 mm.

Roll-up med Norgeskart som illustrerer alle Norges 46 nasjonalparker. Denne kan brukes av alle aktører under merkevaren.