Landskapskurve

Roll-up er i standardformatet 800×2000 mm.

Det eksisterer fire ulike typer maler for roll-up:

Roll-up med landskapskurve i grønn profilfarge. Denne kan brukes av alle aktører under merkevaren.

Landskapskurve med fotografi

Roll-up er i standardformatet 800×2000 mm.

Roll-up med landskapskurve fylt med fotografi. Denne kan brukes av alle aktører under merkevaren.

Fotografi

Roll-up er i standardformatet 800×2000 mm.

Roll-up med fotografi som følger retningslinjene for Norges nasjonalparkers billedstil. Denne kan brukes av alle alle aktører under merkevaren.

Tekst med fotografi

Roll-up er i standardformatet 800×2000 mm.

Roll-up med tekst og fotografi som følger retningslinjene for Norges nasjonalparkers billedstil. Denne kan brukes av alle alle aktører under merkevaren.

Kart

Roll-up er i standardformatet 800×2000 mm.

Roll-up med Norgeskart som illustrerer alle Norges 46 nasjonalparker. Denne kan brukes av alle aktører under merkevaren.

Gode eksempler på ferdig materiell

Rollup for Sylan landskapsvernområde

Sylan landskapsvernområde har laget en rollup som viser hvordan man tar ut profilen på en god måte.

Last ned PDF av rollup