Aktørene

Vi snakker ofte om "aktørene under merkevaren" og her kommer en forklaring på hvem som har status som det, og hvilken rolle de har i denne sammenhengen.

Nasjonalparkene

Alle Norges nasjonalparker er en del av merkevaren, inkludert de sju på Svalbard.

Nasjonalparkene er flaggskipene i merkevaren, derfor har de også gitt navnet til den: Norges nasjonalparker. Likevel inneholder merkevaren langt mer enn dem. Alle aktørene er på en eller annen måte knyttet til nasjonalparkene. På den måten blir hele "merkevarefamilien" assosiert med hovedmerket.

Kun forvaltningsmyndigheten (styre, fylkesmann eller kommune) kan benytte områdets logo som avsender på sin informasjon.

Eksempler på produkter som forvaltningsmyndigheten kan utarbeide (listen er ikke uttømmende):

 • veiskilt
 • kartplakat eller hovedplakat for området samt temaplakater for ulike tema relevante for området
 • kartbrosjyre og temabrosjyrer for området
 • utkikkspunkt med tilhørende skilting, dersom besøksstrategi tilsier dette.
 • klær til forvaltere
 • portalskilt
 • natursti
 • informasjon inne i områdene (skiltmal under utarbeidelse)
 • nettside i merkevarens profil med avsenderlogo øverst


Andre verneområder

Alle andre verneområder i Norge (nesten 3000) er offisielle aktører under merkevaren Norges nasjonalparker.


Det er svært mange verneområder i Norge. Alle skal ikke ta ut merkevaren i form av skilting eller andre elementer. Noen har ferdselsforbud, andre er svært sårbare og har lite ferdsel, og kanskje tilsvarende lite informasjonsbehov. Graden av behov for å løfte frem områdene, som merkevaren gjør, er svært varierende. Vi har differensiert vern i Norge, og det vises også her.

Mengden utfordringer ditt område har (definert i områdets besøksstrategi) vil bestemme hvor mye av merkevarens virkemidler du tar ut. Et portalskilt, eller en natursti vil kunne generere (eller kanalisere) ferdsel, og det blir derfor svært viktig at en besøksstrategi ligger til grunn for plassering av ulike elementer.

For øvrig har alle verneområder samme muligheter til uttak av merkevaren som nasjonalparkene:

 • veiskilt
 • kartplakat eller hovedplakat for området
 • temaplakater for ulike tema relevante for området
 • kartbrosjyre og temabrosjyrer for området
 • portalskilt
 • natursti
 • informasjon inne i områdene (skiltmal under utarbeidelse)
 • nettside i merkevarens profil med avsenderlogo øverst

Autorisert besøkssenter

Vi har 33 autoriserte besøkssentre i Norge under merkevaren. De er fordelt på temaene; nasjonalpark, våtmark, rovdyr, villrein og verdensarv.

Sentrene kan benytte pylonskilt utenfor senterne sine, skilte på vegg, og bygge opp utstillinger i henhold til merkevarens føringer. Foreløpig ligger det ett konkret eksempel ute på utstillingsdesign. I tillegg er det mulig å lage en temabrosjyre for senterets tilbud til de besøkende, og også frittstående produkter (salgsbrosjyrer med tilbud om aktiviteter, program for senterets virksomhet etc.). Det er mulig å ha stor variasjon i de ulike produktene som lages, det viktige er at det benyttes profesjonelle til å lage det aller meste av produktene. En profesjonell grafiker som evner å følge retningslinjene i vår designmanual, vil ha stor frihet i produktutviklingen. Besøkssentrene kan også lage seg klær. Også her er det retningslinjer for hvordan dette skal gjøres.

I tillegg kan besøkssentrene utvikle produkter. Det betyr produkter av høy kvalitet hvor logo kan trykkes/settes på. Her i manualen kan du se eksempler på profilartikler som er laget, og skisser av hvordan det kan gjøres. I tillegg finner du eksempler på anbefalte leverandører. Det er viktig at det stilles høye krav både til produksjonen og innholdet i disse produktene. Vi skal ha høy standard for våre anskaffelser for å kunne levere kvalitet. Vi skal med andre ord ikke sikte mot billigste vare.

Eksempler på produkter som autoriserte besøkssentre kan utarbeide (listen er ikke uttømmende):

 • vegskilt
 • pylonskilt
 • profileringsprodukter
 • klær til ansatte
 • flagg/banner
 • temaplakater
 • temabrosjyre for senteret og andre tema
 • nettside i merkevarens profil med avsenderlogo øverst

Nasjonalparkkommune

Kommer du til en nasjonalparkkommune, så skal du få god informasjon om de omkringliggende verneområdene, men dette er det forvaltningsmyndigheten som står for. Nasjonalparkkommunen kan informere om det den har å tilby i selve kommunen.

Kommunen kan sette opp vegskilt som sier at du har kommet til en nasjonalparkkommune, den kan sette opp skilt på for eksempel kommunehuset og turistinformasjonens lokaler, og så er det ikke minst viktig at den setter opp temaplakater inne i sentrum med de tilbud nasjonalparkkommunen har. Dette kan være nærturer i området, natur- og kulturstier og ulike aktiviteter som kommunen kan tilby lokalbefolkning og tilreisende.

Eksempler på produkter nasjonalparkkommunen kan utarbeide:

 • veiskilt
 • temaplakater med tilbudet fra nasjonalparkkommunen
 • flagg/banner
 • brosjyrer med innhold kommunen definerer selv, hva har kommunen å tilby?
 • Roll-ups, enten med verneområdelogo eller med logo for nasjonalparkkommunen
 • nettside på kommunens egne sider med informasjon om tilbudet som nasjonalparkkommunen har, enten det er nærturer, aktiviteter e.l.

Besøksstrategiske tiltak:

 • vertskapskurs
 • utvikling av nærturstier
 • utvikling av aktiviteter og tilbud i sentrum av kommunen

De fleste nasjonalparkkommunene er medlemmer av foreningen "Norges nasjonalparkkommuner"

nasjonalparkkommuner.no

Nasjonalparklandsby

Kommer du til en nasjonalparklandsby, så skal du få god informasjon om de omkringliggende verneområdene, men dette er det forvaltningsmyndigheten som står for. Nasjonalparklandsbyen kan informere om det den har å tilby i selve landsbyen.

Nasjonalparklandsbyen kan søke om å sette opp vegskilt som sier at du har kommet til en landsby, den kan sette opp skilt på for eksempel kommunehuset og turistinformasjonens lokaler (men ikke sammen med en ev. kommunelogo, dere bør velge en dersom dere har to statuser), og så er det ikke minst viktig at dere setter opp temaplakater inne i sentrum med de tilbud nasjonalparklandsbyen har. Dette kan være nærturer i området, natur- og kulturstier og ulike aktiviteter som kan tilbys til lokalbefolkning og tilreisende.

Eksempler på produkter nasjonalparklandsbyen kan utarbeide:

 • veiskilt
 • temaplakater med tilbudet fra nasjonalparklandsbyen
 • flagg/banner
 • brosjyrer med innhold landsbyen definerer selv, hva har dere å tilby?
 • roll-ups, enten med verneområdelogo eller med logo for nasjonalparklandsbyen
 • nettside på landsbyens /kommunens egne sider med informasjon om tilbudet som nasjonalparklandsbyen har, enten det er nærturer, aktiviteter e.l.

Besøksstrategiske tiltak:

 • vertskapskurs
 • utvikling ev. nærturstier
 • utvikling av aktiviteter og tilbud i sentrum av landsbyen

De fleste nasjonalparklandsbyene er medlemmer av foreningen "Norges nasjonalparkkommuner"

nasjonalparkkommuner.no