Aktørene

Vi snakker ofte om "aktørene under merkevaren" og her kommer en forklaring på hvem som har status som det, og hvilken rolle de har i denne sammenhengen.

Vi har mange aktører under merkevaren

Alle Norges nasjonalparker, inkludert de sju på Svalbard og alle andre verneområder i Norge (ca. 3000). De kan ha statuser som naturreservat, landskapsvernområde, men også fuglefredningsområde og biotopvernområde.

Autoriserte besøkssentre. De er fordelt på temaene; nasjonalpark, våtmark, rovdyr, villrein og verdensarv.

Alle nasjonalparklandsbyer- og kommuner.

Alle disse aktørene har en rett, men ikke en plikt, til å ta i bruk merkevaren Norges nasjonalparker. Merkevaren skal benyttes med omhu, ha grunnlag i områdenes besøksstrategi og følge beskrivelsene som er beskrevet under hver enkelt aktør.